Restaurování oltářního obrazu
Proměnění Páně na hoře Tábor I.

příprava restaurování – snesení obrazu
Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora

DOKONČENÍ RESTAUROVÁNÍ

 

termín zahájení: 18. dubna 2018
ukončení: podzim 2018
zhotovitel: Ak. mal. Tomáš Berger
grantová podpora: Ministerstvo kultury ČR
příjemce grantu: Arcibiskupství pražské
hlavní koordinátor: Martin Staněk

Mše sv. „na rozloučenou“ s obrazem – neděle 22. dubna 2018 ve 20:00 hodin,
celebruje Mons. Tomáš Halík, barokním hudebním programem doprovodí Robert Hugo
21:00 hodin – setkání u obrazu s historičkou umění PhDr. Petrou Oulíkovou, PhD.
Nerestaurovaný obraz je možné si prohlédnout v presbytáři kostela do neděle 30. dubna vždy v čase bohoslužeb. (AUDIO záznam)

Autorem hlavního oltářního obrazu z roku 1638 je Jan Jiří Häring, obraz sám je volnou kopií Rafaelova obrazu Proměnění (Transfiguratio), který se dnes nachází ve Vatikánských muzeích. Jedná se o úplně poslední Rafaelův obraz, na kterém pracoval těsně před svou smrtí v roce 1520.  Námětem obrazu je příběh Kristova proměnění na hoře Tábor;  jeho součástí je též scéna uzdravení náměsíčného chlapce, která časově následovala po sestupu z hory.

U příležitosti návratu restaurovaného obrazu vznikne malý katalog a proběhne veřejné setkání s odborníky. Též připravujeme dvě návštěvy restaurátorského ateliéru.

Financování:
Grant Ministerstva kultury ve výši 300 000,-Kč je třeba doplnit dárcovskou kampaní.

K tomuto účelu zřizuje Akademická farnost na účtu 1933882329/0800 u České spořitelny variabilní symbol 1638. Předem děkujeme za vaši podporu.

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR S FOTODOKUMENTACÍ STAVU OBRAZU

 

foto: Petr Neubert, Martin Staněk a Norbert Schmidt