O památkové péči II.
Novotvar v historickém jádru

Rostislav Švácha, Josef Pleskot, Benedikt Mohelník OP
barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a
středa 6. listopadu 2013 v 19:30 hodin

Druhé setkání nad problematikou památkové péče v barokním refektáři u dominikánů se zaměří na několik zcela konkrétních příkladů nových architektonických počinů v cenných historických objektech či celých souborech, které na začátku představí prof. Rostislav Švácha. Do následné debaty se připojí architekt Josef Pleskot a teolog Benedikt Mohelník OP. Debatující se pokusí přiblížit jaká dilemata, obtíže a rozdílné názory proti sobě stojí, jaké protichůdné principy a ideová východiska leží v pozadí někdy tak rozdílných stanovisek.

Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková nedávno prohlásila: „Téma novostaveb v historickém prostředí bývá často prezentováno jako konflikt architektů s památkáři. Toto zjednodušení je bohužel velmi zavádějící a v jistém smyslu brání oběma stranám v navázaní smysluplného dialogu. Potencionální konflikt totiž nevzniká mezi novým a starým, ale mezi kvalitním a nekvalitním. Architektura je nekonečný příběh, který nelze přerušit nebo dokonce uzavřít.“ Nad tímto skvěle formulovaným základem se shodnou snad všichni, kdo do daného tématu mají minimální vhled. Problémy a někdy až nesmiřitelné názorové střety však vyvstávají právě při konkrétní aplikaci. V pozadí debatního večera bude i aktuální široce diskutovaná kauza kolem soutěže na obnovu hradu Bečov, včetně umístění expozice vzácného relikviáře sv. Maura.

Prof. Rostislav Švácha je český historik umění, teoretik architektury, pedagog, mimo jiné autor vlivné knihy Česká architektura a její přísnost, přední odborník na architekturu 17. až 21. století. Architekt Josef Pleskot, v současné době známý především přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, má za sebou nejednu vyhranou, ale i prohranou „bitvu“ s českými památkáři. Provinciál českých dominikánů Benedikt Mohelník OP je iniciátorem platformy Dominikánská 8 a hlavním hybatelem obsahové, ale i architektonické obnovy kláštera u Sv. Jiljí, který leží v samotném historickém jádru Prahy. Zpracovatelem projektu je právě AP atelier Josefa Pleskota. Debatu moderuje Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

První setkání nad danou problematikou s názvem Švácha x Pleskot: Památková péče? se konalo 17. ledna 2013 a setkalo se s nebývalým zájmem široké veřejnosti. Záznam setkání, který pořídil Český rozhlas, si lze poslechnout zde.

Debatní večer pořádají Centrum teologie a umění a platforma Dominikánská 8.

 


foto © D8

 

DISKUTOVANÉ PROJEKTY A STAVBY:

Dostavba Staroměstské radnice v Praze


Josef Gočár: návrh dostavby Staroměstské radnice v Praze, 1910


Milan Pavlík – František Kašička: návrh dostavby Staroměstské radnice v Praze, 1987
Emil Přikryl: návrh dostavby Staroměstské radnice v Praze, 1987

 

 Michal Sborwitz: Rekonstrukce a dostavba zámku Komořany, 1998


foto © Rostislav Švácha

 

Chalupa architekti: Zámek Orlík
toalety pro návštěvníky (2000) a zastřešení venkovního schodiště (1998)


foto © Filip Šlapal

 

HŠH architekti: Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2006

foto © Ester Havlová

 

Archteam / Rada Architekti: Divadlo na Orlí v Brně, 2009
foto © Rostislav Švácha

 

Státní hrad Bečov – příkladná obnova hradu / soutež 2013


foto © Lucie Krotilová

relikviář sv. Maura, první třetina 13. století
Relikviář je považován za druhou nejcennější památku v České republice (po českých korunovačních klenotech) a vůbec nejvýznamnější románskou klenotnickou památku uloženou na českém území.

 

Bečov – soutěžní návrh MCA architekti / Miroslav Cikán a Pavla Melková

 

Bečov – soutěžní návrh GIRSA AT / prof. Václav Girsa