Švácha × Pleskot
Památková péče?

barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a
čtvrtek 17. leden 2013 v 19:00 hodin

Jsou památkáři škůdci brzdící jakýkoli zdravý rozvoj, apoštolové průměrnosti, nebo naopak světci (byť možná jurodiví), kteří jako jedni z mála stráží základní západní hodnoty, od kterých se většinová společnost podle mnohých odvrací? A jsou opravdu všechny nové zásahy do starých zdí tak kongeniální? Nejsou architekti jen falešnými proroky pokroku, kteří tvrdohlavě prosazují vlastní vize? Kdo je advokát budoucnosti?

Je tak jasné, co je vlastně předmětem památkové péče? Vítězí v současném pojetí oboru duch nad hmotou, nebo hmota nad duchem? Je uchování matérie spolehlivým či dokonce jediným nositelem paměti, kritériem přetrvání a tím i branou budoucího života? Kde začíná a kde končí kompetence památkové péče? Kam až sahá právo majitele památku přetvořit? Jak památkovou péči, která se dotýká života nás všech, dnes nově chápat?

K debatnímu stolu nad nelehkými otázkami usednou u dominikánů, v budově, kterou samotnou brzy čeká zásadní proměna, dva muži, kteří téma promýšlejí – byť každý z jiného úhlu pohledu – po celý svůj život. Prof. Rostislav Švácha je český historik umění, teoretik architektury, pedagog, mimo jiné autor vlivné knihy Česká architektura a její přísnost, přední odborník na architekturu 17. až 21. století. Architekt Josef Pleskot, v současné době známý především přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, má za sebou nejednu vyhranou, ale i prohranou „bitvu“ s českými památkáři. Mimochodem jeho ostravská multifunkční aula Gong, která vznikla v minulém roce uvnitř starého plynojemu a kde se rozostřují zdánlivě tak jednoznačné pojmy jako rekonstrukce a novostavba, byla nedávno nominována na prestižní světovou cenu Mies van der Rohe Award. Debatu moderuje Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

Debatní večer pořádají Centrum teologie a umění a platforma Dominikánská 8.

Záznam večera, který pořídil Český rozhlas, si můžete poslechnout zde.

foto © archiv D8

 

Josef Pleskot / AP atelier
Obchodní dům Senquar na náměstí v Litomyšli,
druhá studie 1994
Litomyšl, historické jádro města

historický obraz náměstí zachycující dotčené místo

předcházející návrh jiného projektanta

návrh AP atelieru 1994, čelní fasáda

návrh AP atelieru 1994, model celkového kontextu

nakonec realizovaný dvojdům, stav v lednu 2013

 

Okno severní stěny kostela sv. Petra na Poříčí
Podle památkáře Václava Wagnera příklad „rozpitvané památky, drastická ukázka toho, kam vede snaha po ´dokumentárnosti´. Přitakání všem slohovým obdobím, jimiž stavba prošla, je zároveň všechny popřelo.“

Publikováno IN: Václav Wagner: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 1946, druhé vydání NPÚ 2005.

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Historik umění a architekt debatovali o památkové péči
iDnes, 17.1. 2013

Architekt Pleskot a prof. Švácha o problémech dnešní památkové péče
Český rozhlas, 21.1. 2013

Debatu o památkové péči provázel značný zájem veřejnosti
PROPAMÁTKY, 22.1.2013