Krok do tmavé noci

komponovaný literární večer
spojený s uvedením nové knihy Miloše Doležala
barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a
čtvrtek 25. února 2016 v 19:30 hodin

 

Uvedení nové knihy Miloše Doležala o P. Josefu Toufarovi. Čtrnáct příběhů, reportáží a studií o vysočinském knězi, jeho vrazích a číhošťském zázraku, které doplňují zprávy archeologa, antropologů a soudního lékaře o exhumaci a identifikaci těla Josefa Toufara.

Na večeru promluví Petr Pithart, Tomáš Petráček, Helena Marjanovičová a autor, ukázky z knihy přečte Jana Franková. Součástí večera také bude uvedení CD „Jako bychom dnes zemřít měli“, obsahující desetidílnou rozhlasovou četbu ze stejnojmenné knihy.

Literární večer pořádaný platformou Dominikánská 8 a Centrem teologie a umění při KTF UK.

O Josefu Toufarovi se více dozvíte také zde: joseftoufar.cz

 

anotace knihy Miloše Doležala Krok do tmavé noci
Nezávislý podmelechovský spolek, 2016

25. února 1950. Po celé republice probíhá oslava druhého výročí komunistického puče. Ještě než Josef Toufar kolem půl deváté večerní dodýchá na pokoji pražského sanatoria, v agonii pronese několik nesrozumitelných slov. V noci pak do dvora nacouvá nákladní auto a mrtvé tělo je na jeho korbě odvezeno do Ústavu soudního lékařství k pitvě. Téže noci se v Arnolci na Vysočině náhle probudí Vladimír Toufar, který ve snu zahlédl svého bratra Josefa, zkrvaveného, rozbitého a s vyraženým okem. Nahlas tehdy do tmy vykřikl: „Jožka žije!“

Dramatický obraz, který uvozuje novou knihu Miloše Doležala Krok do tmavé noci. Ta je volným pokračováním knihy předcházející (Jako bychom dnes zemřít měli, která byla v roce 2012 vyhlášena v anketě Lidových novin Knihou roku). Ve čtrnácti příbězích – kombinacích reportážních postupů se studiem archivních dokumentů a výpověďmi svědků a pamětníků – autor odhaluje nově zjištěná fakta a svědectví, která se váží k osobnosti Josefa Toufara, jeho mučitelů a dobovému kontextu. Miloš Doležal se ve svém důkladném pátrání dostal k řadě archiválií, které neměl při přípravě prvé knihy k dispozici – nalezl Toufarovy zápisky, korespondenci, část knězovy knihovny a řadu dalších důležitých osobních dokumentů i unikátních fotografií, a také identifikoval filmové záběry mučeného kněze, pořízené Státní bezpečností a překvapivě dochované do současnoti. Doležal se věnuje nejen epizodám z Toufarova studentského či kněžského života, ale pokouší se nahlédnout i jeho přemýšlení o samotném tajemném pohybu číhošťského křížku. Rekonstruuje průběh únosu a výslechů ve Valadicích, hledá místo knězova skonu a svědkyni jeho posledních hodin života, mapuje vznik propagandistického filmu Běda tomu skrze něhož pohoršení přichází či podává pohled do nitra estébácké mašinerie skrze životní příběh příslušníka StB Ladislava Máchy, Toufarova spoluvraha. Detailně také popisuje potupné zahrabání Toufarova těla na hřbitově v Praze-Ďáblicích, historii tohoto místa a způsob ukládání ve 40. a 50. letech 20. století. Knihu doprovází bezmála sedm stovek většinou dosud nepublikovaných fotografií a dokumentů. Poprvé jsou také uveřejněny podrobné zprávy archeologa Jana Havrdy, antropologů Petra Velemínského, Miluše Dobisíkové a Vítězslava Kuželky a soudního lékaře Jana Krajsy, podílejících se na exhumaci a identifikaci těla P. Josefa Toufara v letech 2014 – 2015. Publikaci doplňuje inspirativní filozoficko-meditativní doslov historika umění prof. Josefa Vojvodíka s názvem Passion a paměť: zamyšlení nad obětí P. Josefa Toufara a nad knihou Miloše Doležala.

 

foto © Petr Neubert

 

 Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště, 10.-12. července 2015, foto © Petr Neubert

 

   

 

Ohlasy a souvislosti:

Jako bychom dnes zemřít měli
Kněžství Josefa Toufara jako znamení doby
čtvrtek 6. prosince 2012 v 19:30 hodin

Internetové stránky
P. Josef Toufar
oběť komunistického pronásledování katolické církve v Československu

P. Toufar neoslovuje jen katolíky
Rozhovor s Milošem Doležalem vedl Jaroslav Šubrt
Katolický týdeník 20016/9, 23. února 2016