Jako bychom dnes zemřít měli

Kněžství Josefa Toufara jako znamení doby

komponovaný literární večer
spojený s uvedením knihy Miloše Doležala
barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a
čtvrtek 6. prosince 2012 v 19:30 hodin

Adventní literární večer připomene osobnost číhošťského faráře a mučedníka komunistického režimu Josefa Toufara, jemuž je věnována nová kniha básníka a publicisty Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít měli.

Komponovaný literární pořad s autorem knihy, esejistou a překladatelem Josefem Mlejnkem a herci Janou Frankovou a Miloslavem Königem představí nejen vlastní událost, která se stala symbolem brutální perzekuce církve ze strany komunistické vlády, ale především mimořádnou osobnost katolického faráře Toufara v zrcadle textů jeho a jiných a její ohlas v krásné literatuře.

Večerem provází Klára Jirsová.

/…/

Ale co se to s tebou stalo
v Číhošti?
Jako rubáše ždímané v brodech žalu
zkrouceno dřevo kmene tvého
tím vychýlením tak náhlým, tak úpěnlivým
z propasti nahoře do propasti dole.

(Jan Zahradníček z básně Uctívání kříže ze sbírky Dům strach)

/…/

V noci z 27. na 28. ledna 1950 nemohl P. Toufar spát. Protože jeho neteř Marie spávala ve světnici pod jeho pokojem, slyšela, jak celou noc prochodil po místnosti, od dveří k oknu, ze kterého byla ve tmě vidět silueta kostelní věže, a modlil se růženec. Když se ho ráno zeptala: „Strýčku, co jste to chodil v noci?“ vyhrkly mu slzy: „Já jsem holka nemohl vůbec spát, taková úzkost a strach se mě zmocňovaly.“ – „Čeho byste se strýčku bál, vždyť jste nic neudělal.“

Únos svého strýce popsala neteř Marie Pospíšilová – Toufarová: „Byla již tma, řekla bych asi půl šesté, když přišli na faru dva neznámí muži a představili se, že jsou novináři od nějaké agentury. Chtěli vidět vnitřek kostela a samozřejmě křížek. /…/ Od té chvíle jsem strýčka už nikdy neviděla.“

/…/

Prezident republiky Klement Gottwald: „Rychle vyšetřit, proces a přísně potrestat!“

Po třech týdnech výslechů P. Toufara ve valdické mučírně se soudruhům ze Státní bezpečnosti situace zadrhla na mrtvém bodě. Nemají ani Toufarovo přiznání, neboť se nemá k čemu přiznat, ani konkrétní důkazy, které by svědčily o podvodu.

/…/

„Mácha Toufara týral nejméně 2-3 hodiny před naším příchodem. Dále k tomu dodávám, že Toufar naříkal a sténal bolestí. Mimo to bylo patrno, že Toufar je v dezolátním stavu – nemohl se nejenom sám pohybovat, ale nemohl ani pořádně sedět a velmi těžce mluvil.“

V šedesátých letech dostane estébák Ladislav Mácha za svoje služby ve státní bezpečnosti příkladné hodnocení: „V kolektivu se projevuje jako veselý a snášenlivý soudruh. Je přímé a otevřené povahy, s dobrým společenským vystupováním.“

/…/

Páter Josef Toufar na závěr roku 1949 pronesl z číhošťské kazatelny:

Drazí v Kristu!
I na větvích našich životů ustavičně hlodají myši, bílá a černá – den a noc – a nám ubíhají hodiny, dny, měsíce, a uplynul rok … Kolik smutku, kolik bolesti a slz nám přinesls, roku 1949 – kolik radosti a štěstí jsi nám také přinesl.
Drazí v Kristu!
Žijme tak, jako bychom měli již dnes zemřít, žijme pečlivě jako moudří a vykupujme si časem vezdejším život věčný.
Čiňme dobré, dokud máme čas, aby Pán nás vzal na svou pravici.
AMEN.

 

P. Josef Toufar, portrét z tabla novokněží královéhradecké diecéze, červen 1940.

 

foto © archiv OP

 

Miloš Doležal
Jako bychom dnes zemřít měli
Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara
nakladatelství Nová tiskárna
Pelhřimov 2012


Ohlasy a souvislosti:

Dominik Duka: Řeč u hrobu P. Josefa Toufara
25.2. 2012

Svědci mučení pátera Toufara z Číhoště promluví v nové knize
MF DNES, 15.9. 2012

Karel Vepřek: Čihošťský zázrak a příběh Josefa Toufara
Český rozhlas, Hovory o víře, 29.9. 2012

Kniha a výstava o Josefu Toufarovi
Česká televize, Křesťanský magazín, 25.11. 2012

Ivana Myšková: Jako bychom dnes zemřít měli
Český rozhlas 3 Vltava, 6.12. 2012

Josef Mlejnek: Zázraky se nedějí?!
MF Dnes, Kavárna, 8.12. 2012

Prohlášení provinciála dominikánů k návratu komunistů k politické moci
10.12. 2012

Knihou roku LN je Doležalův silný příběh faráře Toufara
Lidové noviny, 14.12. 2012

Příběh oběti komunistické diktatury přesvědčil odborníky
Česká televize 24, 14.12. 2012

Petr Kamberský: Možná se stal zázrak
Lidové noviny, 15.12. 2012

Dominik Duka: Gratulace k úspěchu knihy o Josefu Toufarovi
20.12. 2012

Internetové stránky
P. Josef Toufar
oběť komunistického pronásledování katolické církve v Československu