Francie v Čechách

Denis Dupont-Fauville, Robert Krumphanzl,
Antoine Guggenheim, Gemma Serrano,
barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a
čtvrtek 2. května 2013 v 19:00 hodin

Význam francouzské kultury pro moderní české katolické prostředí je zcela nezpochybnitelný. Není však třeba se vracet v čase jen na počátek 20. století, kdy Josef Florian překládal díla Léona Bloye, ani do doby první republiky, jež k nám uvedla díla Jacquesa Maritaina, ani do 60. let, kdy se české prostředí seznamovalo s myšlenkovým světem Pierra Teilharda de Chardin. Od 90. let narůstá počet z francouzštiny přeložených děl, která výrazně obohacují humanitní vědy, teologii, filozofii a duchovní život nevyjímaje. Na základě těchto překladů se v Čechách zákonitě utváří určitý obraz francouzské křesťanské kultury. Jak to ale vidí sami Francouzi? Jak vnímají obraz, který u nás o francouzském křesťanství vzniká? Co ve své zemi reprezentují díla francouzských katolických autorů, která se v Čechách stala kanonickými? Na tyto a další otázky ohledně setkávání kultur budou hledat odpovědi profesoři z pařížské Collège des Bernardins, Denis Dupont-Fauville, Gemma Serrano a Antoine Guggenheim. V rámci komponovaného večera, v němž bude mimo jiné nastíněna Robertem Krumphanzlem situace českého překládání francouzské křesťanské literatury v posledních dvaceti letech, budou našimi hosty představeny výrazné osobnosti francouzského katolického prostředí, které vstoupily do českého povědomí, a bude vedena debata o tom, jak a zda může reflexe tohoto ovlivňování obohacovat obě zúčastněné strany.

Česko-francouzský večer je další ze společných akcí Dominikánské 8 a Centra teologie a umění s Collège des Bernardins, jemuž předcházely např. blok v revue Salve 4/09, návštěva biskupa Jérôma Beaua v Praze v roce 2010 nebo debatní večer v Paříži roku 2011 Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti.

Večerem provází Martin Bedřich.

 

foto © archiv D8