Uzdravení paměti
v postkomunistické společnosti

Guérison de la mémoire dans une société postcommuniste

debatní večer v Collège des Bernardins v Paříži
úterý 24. května 2011, 18:00–22:00 hodin

V rámci diskuzního večera v pařížském kulturně-vzdělávacím centru Collège des Bernardins proběhnou dva kulaté stoly, jejichž tématem bude reflexe uzdravení historické paměti. Její odpovědné předávání je neustále ohrožováno pokušením politické, filozofické či náboženské manipulace. Tyto otázky jsou v současnosti zvláště živé v zemích, které byly postiženy násilnou manipulací s vlastní historií a s tím souvisejícím porušením kontinuity národní paměti, jako je tomu v zemích bývalého komunistického bloku. Pařížská debata se bude týkat konkrétního a stále palčivého tématu minulosti, jímž je spolupráce některých katolických kněží s tajnými službami komunistických režimů. Pozvání Collège des Bernardins v Paříži přijali hosté pocházející z několika evropských zemí. Debaty se zúčastní Antoine Arjakovsky (zakladatel a ředitel Institutu ekumenických studií ve Lvově, který bude kulatý stůl moderovat); Mons. Dominik Duka OP (arcibiskup pražský); Tomasz Dostatni OP (prezident polské nadace Ponad granicami); Albert-Peter Rethmann (ředitel Institutu pro světovou církev a misie ve Frankfurt nad Mohanem); M. Henry Rousso (francouzský historik a specialista na období Vichy),Mons. Eric de Moulins-Beaufort (spoluředitel katedry Société, Liberté, Paix).

O pařížském Collège des Bernardins, výjimečném místě setkávání vědy, kultury, umění a teologie se v českém jazyce více dozvíte v revue Salve 4/09 – francouzský katolicismus nebo přímo na stránkách www.collegedesbernardins.fr. Prahu nedávno na pozvání Centra teologie a umění při KTF UK navštívil ředitel Collège des Bernardins, světící biskup Jérôme Beau. Vlastnímu tématu kulatého stolu se věnuje také aktuální číslo revue Salve1/11 StB a církev.

Večer v Collège des Bernardins připravili česká teologická revue Salve, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (ctu), Česká dominikánská provincie, polská nadace Ponad granicami ve spulupráci s výzkumnou katedrou Société, Liberté PaixCollège des Bernardins a za podpory Kirche in Not a Francouzského institutu v Praze.

(cb, ctu)

pozvánka [ke stažení]

foto © Norbert Schmidt

 

Ohlasy:

Zrcadlo inspirace mezi Paříží a Prahou.
Rozhovor s Norbertem Schmidtem.
Katolický týdeník 24/2011

Uzdravení paměti v postkomunistické společnosti, připravila Terezie Bečková,
Český rozhlas Radiožurnál, Křesťanský týdeník, 28. 5. 2011

Norbert Schmidt: Mezi Paříží a Prahou.
i-Forum, 6. června 2011

Leviatan v pařížském Grand Palais
Český rozhlas Radiožurnál, 11.6. 2011

Norbert Schmidt: Leviathan v Paříži
Art+Antiques 7-8/2011, s.82.

Pařížský arcibiskup navštíví Prahu
TS ČBK, 16.11. 2011

Pařížský arcibiskup kardinál André Vingt-Trois
Radio Proglas, 22.11. 2011

Pařížská inspirace pro pražskou katedrálu
Katolický týdeník, 23.11 2011

Návštěva pařížského arcibiskupa kardinála André Vingt-Trois v Praze
TS ČBK, 25.11. 2011

Islám ve Francii očima pařížského arcibiskupa André Vingt-Trois
Český rozhlas Radiožurnál, 26.11. 2011

Ve Francii roste počet praktikujících muslimů
Český rozhlas Radiožurnál, 4.12 2011

Ježíš nestanovil vstupné, aby mu lidé směli naslouchat.
Rozhovor s pařížským archibiskupem André Vingt-Trois
vedla Alena Scheinostová
Katolický týdeník, 8.12. 2011