Fragment Krista
a dominikánský klášter sv. Klimenta

mezinárodní kolokvium
k aktuální prezentaci nově objeveného Krista v Getsemanech

sakristie kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu
středa 19. dubna 2017, 18:00-21:00 hodin

INSTALACE U NEJSV. SALVÁTORA
KATALOG

POZOR: PŘÍSTUP DO SAKRISTIE BUDE UMOŽNĚN Z NÁDVOŘÍ KLEMENTINA.
V KOSTELE BUDE PROBÍHAT KONCERT.

 

U příležitosti vzácného nálezu gotického fragmentu Krista v kostele Nejsv. Salvátora a na závěr jeho veřejné prezentace v presbytáři kostela se v salvátorské sakristii uskuteční malé kolokvium. Večer bude rozdělen na dvě části. V první se zaměříme na samotný fragment Krista, ve druhé se budeme věnovat otázce, co všechno dnes víme o slavném dominikánském konventu sv. Klimenta, který stál v místech dnešního jezuitského Klementina. Pozvání k debatnímu stolu přijali přední odborníci na danou problematiku.

První část večera otevře prof. Jan Royt, historik umění a prorektor Karlovy univerzity, který provedl první analýzu nalezeného fragmentu a datoval ho mezi roky 1370-1380. Nad možnými souvislostmi, analogiemi a otevřenými otázkami s ním následně budou debatovat nestor české uměnovědy prof. Ivo Hlobil a současný ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Dr. Marius Winzeler. Moderovat bude mladý historik umění Filip Srovnal, který se specializuje právě na období vrcholné gotiky.

Druhou část večera otevře archeolog Jan Havrda z Národního památkového ústavu, který vedl poslední archeologické výzkumy v Klementinu. Komparaci české středověké situace s polským dominikánským prostředím nabídne Dr. Marcin Szyma z Jagelonské univerzity v Krakově. Do debaty nad dosavadními poznatky se zapojí také historik monastické architektury Dušan Foltýn z Centra medievistických studií a architekt Ondřej Šefců, současný ředitel NPÚ v Praze, který se dlouhodobě věnuje právě Starému Městu, Karlovu mostu a Klementinu. Moderovat bude architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

Po každé panelové debatě bude vyhrazen čas i pro otázky a případné připomínky všech přítomných v auditoriu. Připomínáme ještě, že k salvátorskému nálezu vydalo Nakladatelství Krystal OP, obsáhlý KATALOG, jenž je k dostání v akademickém kostele. Najdete v něm mimo jiné dva zásadní příspěvky prof. Jana Royta a archeologa Jana Havrdy, které chystanému kolokviu poslouží jako výchozí základ.

 

program:

18:00 Kristus v Getsemanech

teze I.: prof. Jan Royt
teze II.: prof. Ivo Hlobil
panelová debata: prof. Ivo Hlobil, prof. Jan Royt a Marius Winzeler
moderuje: Filip Srovnal

19:30 dominikánský klášter sv. Klimenta

teze I.: Jan Havrda
teze II.: Marcin Szyma
panelová debata: Dušan Foltýn, Jan Havrda, Marcin Szyma a Ondřej Šefců 
moderuje: Norbert Schmidt

 

kolokvium pořádá:
Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK

 

 

foto © Martin Staněk

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Andrea Holasová: Kolokvium: Fragment Krista a dominikánský klášter sv. Klimenta
Odbor archeologie NPÚ Praha, Národní památkový ústav v Praze, 3. května 2017