Bílá hora 2016
ekumenická bohoslužba
a umělecká intervence
nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620

Václav Cigler a Michal Motyčka

poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
neděle 6. listopadu 2016 v 17:00 hodin

ekumenické bohoslužby se zúčastní
kardinál Miloslav Vlk a Pavel Pokorný

 

Letošní již tradiční ekumenická bohoslužba k výročí bitvy na Bílé hoře mimo jiné otevře i novou uměleckou intervenci nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620. Jejími autory jsou Václav Cigler a Michal Motyčka. Jejich průzračně jednoduchý koncept otevírá v areálu kláštera možnost „prostoru nového naplnění. Tématizují potenciál prázdna a zároveň i touhu po celistvosti a dokonalosti. Umělci vytvářejí prostor bohaté jednoduchosti jako podnět k setkání: Setkání se sebou samým, setkání s druhými lidmi, ale i setkání s těmi, kdo nás předešli, kdo se stali oběťmi krutých událostí. Opět se tak před námi na podzim na Bílé hoře otevírá martenovská úvaha: „Jsou dvojí katastrofy, ničící – a tvořící. Očistné katastrofy, jejichž láva spaluje jakési otrávené vegetace života. Vaše vás nezničila, jste. Z čeho vás očistila? Přemýšlejte!“

Ekumenické bohoslužbě budou letos předsedat kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský a primas český, a Pavel Pokorný, farář ve Střešovicích, který zastává funkci prvního náměstka synodního seniora ČCE. Liturgický koncept připravil Jan Rückl. Při krátké vernisáži, která následuje bezprostředně po bohoslužbě, promluví Norbert Schmidt a Václav Cigler. Bohoslužbu a vernisáž bude doprovázet gregoriánský chorál v podání Terezy Havlíkové, Kláry Jirsové, Kateřiny Pavlokové, Renaty Pušové a Ludmily Topiarzové.

 

Václav Cigler (* 1929) je mezinárodně uznávaný výtvarník a pedagog. Ciglerova tvorba  je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, prostorové, světelné a kinetické projekty a kompozice pro architekturu. Je zastoupen v mnoha světových galeriích a má za sebou desítky výstav.
Více je možno se dozvědět např. zde.

Michal Motyčka (* 1974) je architekt a umělec, absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, ateliér Sklo v architektuře u prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze. Zabývá se architekturou a současným vizuálním uměním, vystavoval v mezinárodně respektovaných muzeích v Ebeltoftu, v Aarhusu a v Lommelu. Dlouhodobě spolupracuje s Václavem Ciglerem. Mezi poslední společné projekty patří například Menza a Světelný kříž a světelné  instalace v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli (2015) nebo výstava Cigler Motyčka – Akčytom Relgic v českobudějovickém Domě umění (2016).

pořádající instituce:
Opatství Venio na Bílé hoře
Centrum teologie a umění při KTF UK

Intervenci podpořila Městská část Praha 17.

přístupnost areálu, hrobu a umělecké intervence:
– mše svaté: čtrvtek 16:30/17:30 hodin (zimní/ letní čas), neděle 11:00 hodin
– areál je přístupný také během pravidelných nešpor, které začínají vždy v 18:00 hodin
– aktuální rozvrh bohoslužeb sledujte na www.benediktinky.cz
– pro skupiny lze domluvit individuální prohlídku u sestry Francescy Šimuniové OSB:
benediktinky@centrum.cz, 775 988 449

 

Ohlasy a souvislosti:

Bílá hora 2014
umělecká intervence
nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620
Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt
poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
7. září – 8. listopadu 2014