Znamení neznámého

Tomáš Halík, Jiří Hazlbauer, Jan Němec, Petr Vizina

Debatní setkání nad nově vydanou knihou Znamení neznámého
Dominikánská 8
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí, Jalovcová 2

středa 20. října, 19. 30 hodin

 

Uvedení knihy rozhovorů Znamení neznámého Jana Němce a Petra Viziny. Rozhovory o vnitřním životě s lidmi z různých oborů (muzikantka, kněz, malíř, překladatelka, básník, ekolog, filosofka, opat zenového kláštera a řádová sestra), které spojuje zkušenost pobývání v tichu, rozmýšlení, úžas nad světem a vnímání jeho hlubších souvislostí. Zkrátka něco, co by se dalo označit spiritualitou v tom nejširším možném významu. Během večera se naši hosté dotknou následujících otázek: S čím se setkáváme, když sestoupíme hlouběji do svého nitra? Co nás tam čeká? V čem je tato zkušenost zásadní, nezastupitelná? Co s námi dělá? Potřebuje člověk ke zpracování této zkušenosti náboženství? A jak se k sobě institucionalizované náboženství a spiritualita mají? Jak by měla vypadat spiritualita pro 21. století?

 

 

Tomáš Halík je kněz a vysokoškolský pedagog.
Jiří Hazlbauer je opatem zenového centra ve Vrážném.
Jan Němec je spisovatel a editor měsíčníku Host.
Petr Vizina je publicista a teolog.

Pořádá Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK a Nakladatelství Host.

        

 

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Jan Němec, Petr Vizina: Znamení neznámého. Rozhovory o spiritualitě
Nakladatelství Host, Brno 2021