„Žít s tajemstvím“
Sekularizace jako šance

Teologická konference

Theologisches Forschungskolleg Universität Erfurt
Katolická teologická fakulta UK – Centrum teologie a umění
Akademická farnost Praha
Kulturní centrum Dominikánská 8

čtvrtek 16. dubna – sobota 18. dubna 2015
Praha

DEUTSCH

Již potřetí se v pátek 17. dubna 2015 setkávají teologové z České republiky a z Německa nad společnými palčivými otázkami dneška. Setkání, které nese tentokráte výmluvný název “Žít s tajemstvím” – Sekularizace jako šance, zaštiťuje Katolická teologická fakulta v Erfurtu a KTF v Praze. Přednášet a společně přemýšlet budou zajímaví hosté jako např. děkan erfurtské KTF Prof. Michael Gabel, Prof. Benedikt Kranemann, jeden z nejvýznamnějších současných liturgiků, Prof. Tomáš Halík, děkan pražské KTF Prokop Brož, teolog Benedikt Mohelník OP, liturgik Radek Tichý či pražský biskupský vikář pro pastoraci Michal Němeček. V centru pozornosti budou jednak nové liturgické formy v nábožensky pluralitní společnosti, tak i důvody a souvislosti široké recepce díla Tomáše Halíka v zahraničí, zejména v Německu. A protože teologie není jen abstraktní věda ale věda bytostně vtělená, tak setkání budou čerpat i z genia loci dvou živých míst českého křesťanství: kostela u Nejsv. Salvátora u Karlova mostu a platformy Dominikánská 8 u pražského dominikánského kláštera. Setkání je otevřeno všem zájemcům. Hlavním konferenčním jazykem je němčina.

 

čtvrtek 16. dubna / Klášter dominikánů u Sv. Jiljí

jazyk: němčina a čeština

19:30
ThDr. Benedikt Mohelník OP, Filip Boháč OP:
Klášter dominikánů – představení místa a projektu obnovy kláštera, představení dnešní práce platformy Dominikánská 8

 

pátek 17. dubna / kostel Nejsv. Salvátora

I. Liturgie a pastorace před výzvou sekularizace
moderování: Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (CTU KTF UK)
jazyk: němčina a čeština

9:15
ThLic. Prokop Brož, Th.D. (děkan KTF UK)
Uvedení

9:25–9:40
Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (CTU KTF UK):
Představení místa a práce Akademické farnosti Praha

přestávka na kávu

10:00–10:50
Prof. Dr. Benedikt Kranemann (ThFK)
Otevřenost pro „plachou zbožnost“
Nové křesťanské rituály v nábožensky pluralitní společnosti
Přednáška bude pronesena v němčině. Účastníkům bude k dispozici její český překlad.

10:50–12:15
Pódiová diskuze k tématu „Liturgie / rituální formy pro hledající„:
Prof. Dr. Tomáš Halík (FF UK; ČKA), Prof. Dr. Benedikt Kranemann (ThFK),
DDr. Radek Tichý (KTF Praha), Mgr. Michal Němeček (Pastorační středisko AP)
Pódiová diskuse bude konsekutivně tlumočena do češtiny.

II. Teologie před výzvou sekularizace I

Kolokvium a diskuze nad texty prof. Tomáše Halíka
moderování: Dr. Petr Štica (ThFK/ICS Münster)
jazyk: němčina a angličtina

15:00
Prof. Tomáš Halík (FF UK, ČKA): Impuls

15:30
Prof. Dr. Michael Gabel (děkan KTF Erfurt):
Recepce teologického myšlení Tomáše Halíka v německé teologii a církvi

16:15
Diskuze s prof. Tomášem Halíkem a Prof. Michaelem Gabelem

přestávka na kávu

17:30
Mgr. Martin Kočí (KU Leuven):
Searching the Altar of an Unknown God: Challenges to Tomáš Halík in a Secular Age

18:00-18:30
Závěrečná diskuze

 

sobota 18. dubna 2015 / Klášter dominikánů u Sv. Jiljí

III. Teologie před výzvou sekularizace II
Teologické přístupy z tradice katolické teologie v Čechách
jazyk: němčina

Kolokvium doktorandů a doktorandek
Diskuze nad texty vybraných českých teologů.
Interní kolokvium.

 

registrace:
petr.stica@uni-erfurt.de

 

         

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Sekularizace jako šance
Arcibiskupství pražské, 10. dubna 2015

„Säkularisierung als Chance“ – Erfurter Theologen bei Tagung in Prag
Universität Erfurt, 10. April 2015

Sekularizace jako šance
Katolický týdeník 17/2015, 21.4. 2015

Benedikt Kranemann:
Geschwister: Glaube und Zweifel
Theologisches Forschungskolleg der Uni Erfurt veranstaltete Tagung in Prag
Tag des Herrn, 30. April 2015

 

 

 

foto © Martin Staněk

 

foto © Sebastian Holzbrecher

 

foto © Lukáš Peterka