ZÁKLOP

výtvarná a hudební intervence

Patrik Pelikán, Michal Kindernay, Matěj Šenkyřík, Miroslav Tóth
a studenti Katedry skladby pražské HAMU

klášter dominikánů v Praze,
vstup barokním refektářem, Jilská 7a
úterý 28. listopadu 2017 v 19:30 hodin

 

Již v pořadí třetí hudebně výtvarná performance v klášteře pražských dominikánů se skládá ze tří navzájem propojených vrstev. Velkou niku v novém foyeru od Josefa Pleskota tentokráte „obsadil“ Patrik Pelikán instalací ZÁKLOP, která dala celé události jméno a která také bude v příštích měsících doprovázet návštěvníky pravidelných pořadů platformy Dominikánská 8.

Prázdný barokní refektář o listopadovém večeru naplní zvuková instalace Oceán Matěje Šenkyříka. Ta vytvoří prostředí inspirované zvuky lidské přítomnosti v oceánu (lodním průmyslem, ropným průzkumem, lodními radary, apod.). Dominantní zvukovou složku instalace doplní laserová linka, která umocní asociace podvodního světa. Instalace Oceán podle autora „boří představu magického, klidného prostoru a vytváří specifickou situaci, kde se jednotlivé komponenty – včetně barokní výzdoby prostoru – v čase náhodně doplňují a proměňují.“

Třetí vrstvu přidá skladatel Miroslav Tóth a studenti pražské HAMU. Tóthova skladba Ďalšie variácie pre Goldberga (2017) je autorovým pokračováním hudební komunikace s celonoční klávesovou hrou Johanna Gottlieba Goldberga, který v roce 1741 vyhrával legendární dílo J.S. Bacha nespavostí sužovanému knížeti Hermannu Carlovi von Keyserlingovi. Jde o desetidílnou skladbu, která spojuje prvky volné improvizace a elektroakustické kompozice metažánrového prolínání. Tóthovo soundpaitingového dirigování je dedikováno další generaci nespavých šlechticů.

 

studenti HAMU pod vedením Miroslava Tótha:
Petr Vrba – preparovaná trubka
Miroslav Tóth – elektronika, dirigent

Patrik Pelikán – Záklop
Matej Šenkyřík – Oceán
Michal Kindernay – vizuál
Pavel Havrda – světelná instalace

 

foto © Petr Neubert

 

 

Patrik Pelikán (* 1987) prošel na AVU v Praze ateliéry Jitky Svobodové, Jiřího Petrboka a Vladimíra Kokolii. Kreslí a kresbou chce udělat místo. Ani ne proto, aby se zaplnilo, ale aby se do něj dalo podívat. Podložkou je nejčastěji zeď, prostředkem maltoviny a pohonem chuť do podložky vstoupit. Je členem hudebních uskupení z okruhu hudebního vydavatelství KLaNGundKRaCH.

Michal Kindernay je umělec a kurátor. Absolvoval studia na FaVU v Brně a v Centru audiovizuálních studií na FAMU. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Je spoluzakladatelem umělecké organizace yo-yo a iniciátorem projektu RurArtmap. Jako pedagog působí na Prague College a externě v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze.

Matěj Šenkyřík působí v Praze. Věnuje se především instalacím, kde jedním z jeho stálých témat je komunikace mezi lidmi a robotickými entitami, v nichž reflektuje běžné vady v nedorozumění a hledá hranici, kdy slova ztrácí význam. Hledání hranic významu se pak odráží i v jeho hudební tvorbě a elektroakustických zvukových kompozicích.

Miroslav Tóth (*1981) je skladatel a saxofonista narozený v Bratislavě. Specializuje se na současnou, improvizovanou, filmovou nebo elektroakustickou kompozici. V současnosti je doktorandem na katedře skladby HAMU v Praze. Magisterské studium skladby absolvoval na VŠMU v Bratislavě u Vladimíra Godára. Do třetího roku studoval u  Jevgenije Iršaie. Kompoziční začátky absolvoval u Ilji Zeljenky. Tóth je rovněž absolventem hudební vědy na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Vedle skladby se aktivně věnuje také improvizované hudbě v středoevropském kontextu.

 

Intervenci pořádá platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK
ve spolupráci s pražskou HAMU a s laskavou podporou Městské části Praha 1.
kurátoři projektu: Filip Boháč OP a Norbert Schmidt

    

 

Ohlasy a souvislosti:

PROCHÁZENÍ
výtvarná a hudební intervence
Magdalena Bartáková, Slavomír Hořínka a studenti Katedry skladby pražské HAMU
Klášter dominikánů v Praze, Husova 8
14. listopadu 2016 v 19:30 hodin

(INTER)SPACES
Patrik Hábl, Michal Rataj
rajská zahrada kláštera dominikánů v Praze, Husova 8
čtvrtek 24. září 2015 v 19:30 hod