Wolfgang Bretschneider – Schola Gregoriana Pragensis

středa 10. 3. 2010, klášter sv. Jiljí
čtvrtek 11. 3. 2010, KTF UK

Na pozvání Centra teologie a umění při KTF UK navštíví Prahu ve dnech 10. a 11. března 2010 přední německý odborník na liturgickou hudbu prof. Wolfgang Bretschneider.

Ve středu 10. března 2010 se bude za jeho účasti v kostele a klášteře sv. Jiljí na Starém Městě konat Slavnostní večer k poctě Petra Ebena: v 18. 30 začne děkovnou bohoslužbou za celoživotní dílo Petra Ebena, kterou bude celebrovat provinciál Řádu dominikánů Benedikt Mohelník, za hudebního doprovodu Wolfganga Bretschneidera (varhany) a Scholy Gregoriany Pragensis pod vedením Davida Ebena (zpěv). Od 20. 00 naváže debatní večer s Wolfgangem Bretschneiderem a Davidem Ebenem nad tématem Stará a nová hudba v současné liturgii, který bude moderovat Robert Hugo..

Ve čtvrtek 11. března 2010 od 18:30 hodin přednese Wolfgang Bretschneider na Katolické teologické fakultě UK přednášku na téma Liturgická hudba po II. vatikánském koncilu. Následovat bude taktéž diskuse. Překlad na obou akcích je zajištěn.

Setkání jsou pořádána ve spolupráci s Českou dominikánskou provincií v návaznosti na číslo revue Salve 2/2008 věnované tématu hudba a liturgie.

Prof. Wolfgang Bretschneider (* 1941) je varhaník, muzikolog a liturgik (od roku 1987 profesorem liturgiky a chrámové hudby v Düsseldorfu, od roku 1994 v Kolíně nad Rýnem), prezident Ceciliánského spolku v Německu, pomocný varhaník bonnské katedrály.

Schola Gregoriana Pragensis se řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10.-11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Byla založena Davidem Ebenem v roce 1987.

Plakát [pdf ke stažení]foto Lukáš Kratochvíl