Vzpomínkový večer
k poctě profesora Tomáše Valeny

barokní refektář
dominikánskéh
o kláštera u Sv. Jiljí v Praze
Dominikánská 8
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)

středa 3. dubna 2019 v 18:00 hodin

 

Na tomto večeru si připomeneme osobnost nedávno zesnulého architekta a teoretika architektury Tomáše Valeny, profesora Hochschule für angewandte Wissennschaften v Mnichově, autora řady publikací a spoluautora legendární výstavy Josefa Plečnika na Pražském hradě v roce 1996.

V průběhu večera vystoupí velvyslanec Slovinské republiky v Praze Leon Marc, architekt Josef Pleskot, profesor Jörg Stabenow z Philipps-Universität v Marburgu a rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

V druhé části večera zazní úryvky z knih Tomáše Valeny Vztahy. O vazbě k místu v architektuře (2018) a Cestou za otcem (2019).

Mše svatá se vzpomínkou na prof. Tomáše Valenu se bude konat o den dříve,
a to v úterý 2. dubna 2019 v 18:00 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora.
Celebrovat bude Mons. Tomáš Halík.

 

 

Prof. Tomáš Valena, foto: Ondřej Němec

 

Pořádá Vysoká škola umělecko průmyslová, Fakulta architektury ČVUT,
Centrum teologie a umění při KTF UK a platforma Dominikánská 8.