Tváře Krista 20. století
a nová úprava kaple sv. Zdislavy

Marius Winzeler
Tváře Krista 20. století. Příklady ze Žitavy

Norbert Schmidt
Nová úprava kaple a smysl dočasné instalace

kaple sv. Zdislavy kostela sv. Jiljí v Praze
pondělí 25. února 2013 v 19:30 hodin

Kurátoři postní intalace v kapli sv. Zdislavy architekt Norbert Schmidt a ředitel Městských muzeí v Žitavě Marius Winzeler představí koncept instalace a dočasné úpravy kaple, promluví o tom, jak se Kristův příběh otiskl do moderního umění 20. století, do souboru unikátních grafik pocházejících z „křížové sbírky“ Wolfganga Sternlinga. Pod tímto pseudonymem se skrývá vzdělaný a kultivovaný sběratel umění z Kolína nad Rýnem, který umělecká díla shromažďoval po celý svůj život. Sbírka tvoří tématicky a ikonograficky velmi bohatou kolekci, jejímž základem je intenzivní zájem o kříž a doslova mystické chápání tohoto obrazu a znaku. Významný podíl zaujímají díla 20. století, a to především grafické listy těch nejvýznamnějších autorů. Sběratel svěřil svou kolekci Městským muzeím v Žitavě, která ji prezentují jak ve svém domácím prostředí, tak mimo ně. V kapli sv. Zdislavy v dominikánském klášterním kostele se grafiky ale poprvé ocitají přímo v liturgickém prostoru a to v samém centru v těsné blízkosti oltářní menzy. Nejsou prezentovány galerijním způsobem, ale v jejich dynamickém rozmístění může návštěvník rozpoznat jak určité průhledy, okna do minulého století plného válek, útlaku, pochybnosti a otázek, tak i jakoby ve spěchu zaznamenané otisky Kristova příběhu v životech lidí tohoto století.

Dočasná nová liturgická úprava kaple sv. Zdislavy zkoumá dosud neobjevené možnosti tohoto pozoruhodného místa na pomezí kostela a kláštera, odhaluje vrstvy staré – sahající až k nedochovaným gotickým kaplím někdejší kapituly – a naznačuje nový rozměr tohoto jedinečného duchovního prostoru. Nová úprava kaple souvisí s probíhající obnovou dominikánského kláštera.

 

foto © archiv D8

 

Dr. Marius Winzeler (* 1970) vystudoval dějiny umění, středověkou archeologii a německou literaturu na Univerzitě v Zürichu. Promoval prací ke klášteru St. Marienstern u Roberta Suckaleho na univerzitě v Berlíně. Získal praktické zkušenosti na poli výzkumu a restaurování staveb a památkové péče. Byl kurátorem první saské zemské výstavy a vědeckým spolupracovníkem Muzea ve Zhořelci (Görlitz). Od roku 2008 je ředitelem Městských muzeí v Žitavě  (Städtischen Museen Zittau). Publikoval k dějinám umění střední Evropy od středověku do současnosti.