Tvář
otevření výstavy

Litomyšl, kostel Nalezení sv. Kříže
9. června 2016 v 17:00 hodin

VÝSTAVA TVÁŘ

promluvili:
Radomil Kašpar, starosta města Litomyšl
Josef Pleskot, autor
Jan Royt a Norbert Schmidt, kurátoři

zpěvem vernisáž obohatil dětský sbor Lilium
pod vedením Lucie Vavřínové za klavírního doprovodu Markéty Hegrové

 

foto © František Renza

 

 

foto © Jana Bisová, zpravodaj Lilie

 

foto © František Renza