Svěcení varhan u Nejsv. Salvátora

slavnostní bohoslužba za účasti
arcibiskupa Mons. Dominika Duky OP
kostel Nejsv. Salvátora v Klementinu
neděle 20. února 2011, 20:00 hodin

debata o varhanní hudbě a liturgii
sakristie kostela Nejsv. Salvátora
neděle 27. února, 21:00 hodin

V kostele Nejsv. Salvátora v pražském Klementinu se uskuteční v neděli 20. února 2011 v 20:00 hodin slavnostní bohoslužba za účasti Mons. Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského, při které budou posvěceny unikátní nově rekonstruované barokní varhany. Při mši zazní v provedení souboru Capella Regia Praha, který řídí Robert Hugo, titulární varhaník kostela, skladby Antonia Lottiho (1667-1740) Missa Sapientiae a Václava Majera SJ (1665- 1726) O Panis Caelice.

Tuto mimořádnou událost budou doprovázet další akce. V pondělí 21. února v 10:00 hodin začne v sakristii kostela mezinárodní konference o salvátorských varhanách, které se zúčastní tým restaurátorů a odborníci z oboru organologie a muzikologie. V 19:00 hodin na ní bude navazovat slavnostní varhanní koncert v kostele, kde se kromě titulárního varhaníka kostela Roberta Huga představí i další salvátorští varhaníci Eva Bublová, Soňa Valenová a Tomáš Chudý. Jako host vystoupí učitel pražské Akademie múzických umění Pavel Černý. Následující neděli 27. února v 18:00 hodin jsou všichni zváni na komentovanou prohlídku varhanního kůru s Robertem Hugem. Po mši svaté bude pak v 21:00 hodin následovat debata o varhanní hudbě a liturgii za přítomnosti Mons. Tomáše Halíka, Roberta Huga a účastníků restaurování. Výjimečnou rekonstrukci varhan přiblíží také dokumentární výstava na ochozu kostela, která potrvá od 20. února do 24. dubna 2011.

Varhany u Nejsv. Salvátora patří k nejstarším dochovaným varhanám u nás. Starší varhany od základu přestavěl J. M. Gruber koncem 17. století. Do dnešního stavu nástroj uvedl neznámý varhanář roku 1780. V následujících stoletích nebyly varhany nijak zásadně upravovány. Současná rekonstrukce je unikátní jak svým rozsahem, tak i důkladností jdoucí až do obnovy původního barokního ladění. Probíhala od podzimu 2009 do února 2011 a prováděla ji firma H. Eule Orgelbau GmbH z Budyšína, subdodavatelsky se podíleli firma Brachtl-Kánský z Krnova a akad. mal. Peter Stirber. Práce byly financovány prostřednictvím Finančních mechanizmů EHP/Norska se spoluúčastí Ministerstva kultury ČR.

plakát Svěcení varhan [pdf ke stažení]
plakát Slavnostní koncert [pdf ke stažení]


foto © Martin Staněk