Stanislav Kolíbal – Kříž

nad vstup do krypty u Nejsv. Salvátora
instalace 1. února 2015
u příležitosti 25. výročí obnovy
studentské pastorace u Nejsv. Salvátora

realizace: Martin Janda

 

 

foto © Petr Neubert

 

 

foto © Norbert Schmidt

 

Stanislav Kolíbal (* 1925) patří již dlouho ke klíčovým osobnostem naší výtvarné kultury a je jedním z mála těch, jejichž tvorba je uznávána i na mezinárodní scéně. Jeho dílo je od počátku tvořeno komplementaritou kresby a sochy, plošného a trojrozměrného vyjadřování. V 90. letech působil také jako profesor na pražské Akademii výtvarných umění. Ačkoli je umělcem zastoupeným ve sbírkách předních českých (Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno) i zahraničních galerií (Centre G. Pompidou, Tate Gallery, Albertina), sám se věnuje i knižní grafice, tvorbě instalací a publikování zásadních textů z oblasti moderního umění. Přehled jeho uměleckého díla a bohatého života podrobně zachycuje např. kniha Stanislav Kolíbal, kresby, sochy, komentáře. Arbor Vitae, Praha 2003. Pro postní dobu 2011 připravil Stanislav Kolíbalů pro kostel Nejsv. Salvátora uměleckou intervenci – vzpomínku a poctu svému příteli Bonaventurovi Z. Boušemu OFM.

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Jiří Kamen a Lukáš Kamen: Osudy Stanislava Kolíbala
Český rozhlas Vltava, 2. února 2015