Srdce klášterů

Alena Ježková a Dom Samuel
Dva pohledy na život v klášteře

barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
vchod Jilská 7a
čtvrtek 6. února 2014 v 19:30 hodin

Dvě knihy, dva autoři, dva zcela rozdílné pohledy. Co jeto klášter a jaký je život v něm? Jak toto téma vidí Dom Samuel, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, autor knihy Celým srdcem, a jak Alena Ježková, publicistka a autorka knihy Tichá srdce. Jak přiblížit lidem nejen vytěsněnou kapitolu českých dějin, bílá místa na mapě naší krajiny a paměti, ale zároveň i jiný rozměr lidské existence, možnosti ducha, kořeny, z nichž roste křesťanství? O čem vypovídají tyto dvě knihy, vzešlé ze značně odlišných prostředí, určené možná zcela opačnému publiku, přesto se ale vztahující k tomu samému? Debatní večer s výjimečným obsazením bude hledáním odpovědí na otázky, které si možná položil každý, kdo se někdy v zamyšlení zastavil před branami kláštera.

Večerem provází Martin Bedřich.

 

foto © archiv D8