Shakespearovo náboženství?

debatní večer s prof. Martinem Hilským
barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí, vstup Jilská ul. 7a
úterý 13. prosince 2011, 19:30 hodin

Téma náboženské příslušnosti Williama Shakespeara není jen detailem jeho biografie. Po staletí byl Shakespeare brán jako ztělesnění anglikánství. Proti tomu vystupovaly a stále vystupují provokativní teorie dokazující naopak jeho tajnou příslušnost ke katolictví. Nově se objevují pokusy odkrýt Shakespearův ateismus. Tyto neřešitelné spory nicméně přinášejí řadu zajímavých momentů – obrací pozornost ke specifické náboženské situaci v Anglii Shakespearovy doby, vedou k novému a často překvapivému čtení jeho her a v neposlední řadě kladou otázky po smysluplnosti takového tázání tváří v tvář tak mimořádnému dílu, jaké Shakespeare zanechal. O všech těchto otázkách bude hovořit přední znalec a překladatel Shakespearova díla prof. Martin Hilský. Večerem bude provázet Martin Bedřich.

foto © archiv OP