Salon 2014

Magdalena Bartáková / Peter Buš / Daniel Dlouhý
Dominika Dworoková / Iva Folajtárová / Patrik Hábl
Pavel Holeka / Marta Janoušková / Jana Krákorová
Františka Lachmanová / Peter Reichel
Hana Rysová / Martina Staňková

Akademická farnost Praha
kostel Nejsvětějšího Salvátora
26. ledna – 4. března 2014

vernisáž: neděle 26. ledna 21:00 hod.

Výstava maleb, kreseb, ilustrací, grafik a fotografií na ochozech kostela bude přístupná vždy kolem bohoslužeb (půlhodinu před a půlhodinu po), v úterý pouze před bohoslužbou. Pro skupiny je možné po dohodě navštívit výstavu i mimo určenou dobu. Kurátorkou výstavy je Pavla Pečinková, projekt koordinovala Paula Fassati. Velký dík za technickou realizaci výstavy patří Martinu Staňkovi a Pavlu Šimáčkovi.

V rámci II. salvátorského salonu vychází též katalog, který bude k dostání v sakristii.

 

Známá kustodka Květa Františky Lachmanové z Artalku je nyní u Nejsv. Salvátora.
(foto © Martin Staněk)