Robert V. Novák – TXT

Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
Popeleční středa – Velký pátek 2019
uvedení: 6. března 2019 v cca 20:30 hodin
(bohoslužba Popelce umělců začíná v 19:00 hodin)

 

„Pokud je zrychlování naším hlavním problémem, pak je možná řešením rezonance.“ Tak to alespoň tvrdí slavný současný sociolog Hartmut Rosa. Tato věta by se mohla stát i jakýmsi mottem letošní postní intervence Roberta V. Nováka v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Rosa tvrdí, že řešení, záchrana ze stupňující se dynamizace našeho světa nespočívá jednoduše v nějakém zpomalení, nebo dokonce v jakési emigraci z tohoto světa – a to v jakékoli
podobě –, ale v navázání vztahu a ještě lépe: nové kvality a hloubky vztahu s prostředím,
v němž žijeme.

Jiný čas a prostor, změna měřítka, vrstvení, rozvíjení, ale i ikonoklasmus … – to jsou hlavní témata Novákovy „typografické“ intervence. Za „projekční plátno“ neposlouží nic menšího než jeden z největších pražských barokních obrazů, který byl navíc koncem minulého roku důkladně restaurován. Hlavní oltářní obraz s tématem Proměnění Páně na hoře Tábor vytvořil pro jezuitský kostel v roce 1638 Jan Jiří Häring podle slavného římského originálu od Rafaela Santiho. Samotný biblický námět plátna, Rafaelovo originální zpracování z roku 1520 přetavené do pražského obrazu s úplně jinou atmosférou, nedávné restaurování – už jen to před nás v akademickém kostele staví velký mnohovrstevnatý příběh. Aktuální postní vstup přidává ještě současnou reflexi, další dějinnou kapitolu, další podnět k „zastavení“ pro všechny stálé i náhodné návštěvníky.

Debatní večer s autorem proběhne v sakristii v neděli 31. března cca v 21:00 hodin po večerní bohoslužbě. Tam se také dozvíme, v jakéže literární poselství se to jednotlivá písmenka Novákovy intervence skládají.

Norbert Schmidt, kurátor

 

 

Robert V. Novák (* 1962) je grafický designér, fotograf, vizuální umělec, jehož tvorba se pohybuje na pomezí více disciplín. Původně se vyučil řemeslu litografa, grafickou úpravou tiskovin se ale začal zabývat až po roce 1989. Jako tvůrce grafického návrhu knih, katalogů a plakátů nebo celého grafického stylu spolupracoval s řadou významných kulturních institucí a nakladatelství jako Divadlo Archa, Galerie Rudolfinum, Galerie Langhans, Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Západočeská galerie v Plzni, nakladatelství Torst, Triáda a další. Za svou práci získal řadu ocenění, např. cenu Nejkrásnější kniha roku za knihu o libereckém SIALu, Czech Grand Design za úpravu žaltáře pro trapisty z francouzského Sept-Fons, Českého lva za plakát k filmu Alois Nebel). Vlastní volnou uměleckou tvorbu představil na samostatných výstavách jako Časový optimista v Západočeské galerii v Plzni (2013), ALBVM v brněnském Domě umění (2016) nebo Opustit toto místo v Domě umění v Českých Budějovicích (2018).

 

foto © Petr Neubert

 

kontakt pro média:
kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz

Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit u farní asistentky Marty Mills: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339, 724 367 681

produkce: Martin Staněk
pomoc při realizaci: Jan Hladil, Pavel Šimáček

 

Pořádá Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK.
Letošní uměleckou intervenci podpořila Městská část Praha 1.

            

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Jan. H. Vitvar: Kultura Mix
Respekt 9. 3. 2019

Když se design potká s barokem (pv)
Lidové Noviny 14. března 2019, s. 9.

Debatní setkání s Robertem V. Novákem
sakristie kostela Nejsv. Salvátora
neděle 31. března 2019 v 21:00 hodin

Host: Norbert Schmidt, architekt a kurátor
Český rozhlas, Plus, Hovory 31. března 2019

XXIV. Popelec umělců 2019 – postní intervence Roberta V. Nováka
filmové ohlédnutí Matouše Bičáka
youtube.com, 4. dubna 2019