Praha 2013 svatováclavská

exercicie / víra v prostoru

Chtěli jsme uchopit významná duchovní místa Prahy a to trochu jiným než turistickým nebo uměnovědným způsobem. Zkrátka zkusit pomalu projít Prahou jako krajinou duchovní. Chtěli jsme naslouchat vybraným silným prostorům a obsahům, které je formovaly.

V křesťanství je ústředním bodem Vtělení. Nelze separovat „myšlenky“ od konkrétního místa, prostoru a události. Nelze vydestilovat „čistou“ nauku. Často se soustředíme na myšlenky, slova, ale nevšímáme si, že to, co si především pamatujeme, co si odnášíme domů, jsou vnitřní obrazy a atmosféry míst. Ty nás silně podvědomě formují. Pan kardinál Joachim Meisner rád k tomu uvádí, že si z dětství nepamatuje ani jedno kázání, ale přesně dokáže popsat, kde byl v domovském kostele ten a ten oltář, obraz či socha. Podobnou zkušenost má přece každý z nás! Nebo ještě jinak, zumthorovsky: Dějiny se neuchovávají jen v knihách, ale otiskují se do hmoty, do prostorových obrazů staveb, do struktury města. Jaké poselství nám zanechávají? Dokážeme je číst? A jaké poselství a zprávu zanecháme příštím poutníkům po Praze my?

 

program:

čtvrtek 26. září

DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER U SV. JILJÍ
19:00 – ubytování, společná večeře
21:00 – nešpory v barokním chóru kostela sv. Jiljí – Ludvík Grundman OP
punkta k exerciciím – Norbert Schmidt

pátek 27. září – HLEDÁNÍ ZÁKLADŮ

KATEDRÁLA SV. VÍTA
7:00 – mše svatá v kapli sv. Václava – kardinál Dominik Duka OP
svatováclavské legendy – Martin Bedřich
10:00 – triforium katedrály – Petr Chotěbor / chórová kaple – lectio divina

KLÁŠTER SV. ANEŽKY – Národní galerie / sbírka středověkého umění
14:00 – podoby Krista a ukřižování
vybraná zastavení ve sbírce – Jan Klípa
ukřižování, teologický úvod – Benedikt Mohelník OP (refektář)
individuální prohlídka
18:00 – stacionární nešpory v kostele sv. Salvátora v Anežském klášteře – Jan Kotas

sobota 28. září – HLEDÁNÍ SOUČASNOSTI

NEJSV. SRDCE PÁNĚ – JOSIP PLEČNIK
9:30 – 12:00
Janák, Gočár, nebo Plečnik, aneb co je opravdu současné? – Norbert Schmidt (farní sál)
punkta o těle – Petr Beneš CSsR (hodinová věž)
současná ekleziologie, aneb víme, co chceme? – Ludvík Grundman OP (krypta)

SV. KAJETÁN
14:00 – 18:00
prostor v teologii – Petr Beneš CSsR
idea exercičního domu – Petr Tej
exercicie a mše svatá – Jan Regner SJ

SV. VÁCLAV – JOSEF GOČÁR
19:30 – farní nešpory / lucernarium – Jan Rückl
noční návštěva věže

neděle 29. září

ROTUNDA SV. JIŘÍ NA HOŘE ŘÍP
12:00 – mše svatá – Benedikt Mohelník OP

 

foto © Petr Neubert, Martin Staněk, Norbert Schmidt,
Ludvík Grundman OP, Magdalena Bartáková