Postsekulární umění?

Milena Bartlová, Dominik Duka OP,
Alois Kölbl, Jaromír Novotný a Josef Pleskot
barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a
pondělí 20. května 2013 v 19:30 hodin

DEUTSCH

U příležitosti vydání mezinárodního ekumenického časopisu Kunst und Kirche 1/2013, které je celé věnované tematice současného umění, spirituality a náboženství v Čechách a na Moravě, se uskuteční debatní setkání s výjimečnými hosty: pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP, rakouským historikem umění, redaktorem Kunst und Kirche a duchovním v jedné osobě Aloisem Kölblem, jedním z nejzajímavějších současných českých malířů Jaromírem Novotným a přední osobností naší architektonické scény Josefem Pleskotem. Zárukou nečekaných úhlů pohledu, překvapivých setkání různých světů je i moderátorka večera prof. Milena Bartlová, která je přední odbornicí na středověké umění. Prof. Bartlová se ale zajímá paralelně i o umění zcela současné, jeho politickou, společenskou roli a objevuje pozapomenuté souvislosti dneška a zdánlivě překonané minulosti.

foto © archiv D8

foto © Martin Staněk

 

Kunst und Kirche 1/2013 (Springer – Wien – New York) nese podtitul Postsäkular: Zum Beispiel Tschechien / Postsekulární: například Česko. Redaktoři čísla Alois Kölbl z rakouského Štýrského Hradce a Norbert Schmidt z Prahy si kladou otázku, jak vypadá vztah současného umění a spirituality, náboženství a církve v postkomunistické zemi, která je považována za jednu z nejvíce sekularizovaných na světě. Jako metodu si zvolili sérii aktuálních sond, převažují proto rozhovory a výběrové představení zajímavých událostí, staveb a osobností, spíše než obsáhlé bilanční texty, stranou zůstala záměrně většina toho, co by se dalo zařadit do kategorie průměrného „církevního umění“. A možná právě proto působí předložený celek živým, bezprostředním dojmem a podněcuje další otázky a vlastní přemýšlení.

Do komplikovaného vztahu státu a náboženství v České republice nás uvádí rozsáhlý dvojrozhovor s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou a i v zahraničí známým teologem a sociologem Tomášem Halíkem. Profesorka Milena Bartlová současnou dějinně zatíženou situaci ukazuje na dvou sporných debatách: o vlastnictví katedrály sv. Víta a obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Historička umění Pavla Pečinková konstatuje, že i „za Božími zády“ v antináboženské době komunistického režimu vznikala vysoce kvalitní díla s hlubokým spirituálním obsahem. Rostislav Koryčánek z Brna se ptá po „Bohu v umění bezbožné země“ po roce 1989 a nalézá překvapivé odpovědi. Portréty tří od sebe tak rozdílných umělců, jako jsou Adriena Šimotová, Jan Knap a Jaromír Novotný, kterého představuje Stafan Kraus z kolínského Muzea umění Kolumba, naznačují šíři současné české výtvarné scény. Rozhovor s Adrienou Šimotovou, která otevřeně mluví o tom, jak jí stáří, nemoc a z toho plynoucí omezení vlastně otevřely nové umělecké cesty, patří bezpochyby k jednomu z vrcholů čísla. Projekty v pražském akademickém kostele Nejsv. Salvátora (Klára Jirsová), klášter trapistů v Novém Dvoře (Norbert Schmidt), nový kostel církve bratrské v Litomyšli (Petr Volf) či pražská Dominikánská 8 (Benedikt Mohelník OP), AP galerie Josefa Pleskota a Galerie Na shledanou u Volyně (Jan Freiberg) ukazují překvapivě vysoký standard, jak lze dané téma u nás uchopit. Závěrečné představení zdevastované kaple v Liběchově (Petr Tej) a tamní jednorázové umělecké intervence studentů z AVU připomíná tíživou realitu, rozsáhlá společensky, kulturně a nábožensky vyprahlá území, která k České republice bohužel také neodmyslitelně patří.

Snad by se dalo souhrnně konstatovat, že v České republice vyrůstá nová generace, která se nezatíženě (a to ať už kriticky, ironicky, plaše, ale snad někdy i zaujatě, nebo dokonce s existenciální naléhavostí) opět obrací k náboženským tématům. Co to všechno přináší, dnes můžeme jen odhadovat. Možná se, jak alespoň naznačuje obálka s fotografií radostného oblaku z pestrobarevných balonků od korejského umělce Choi Jeonghwy, který byl instalován v bývalém jezuitském kostele u Nejsv. Salvátora v Praze, staré antagonismy a zranění odlehčují, a právě tak se otevírají i zcela nové perspektivy.

České číslo Kunst und Kirche vzniklo ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v Praze.

Debatní večer s prezentací časopisu Kunst und Kirche je pořádán ve spolupráci platformy Dominikánská 8, Centra teologie a umění a měsíčníku Art&Antiques.

            

 

Ohlasy a souvislosti:

Postsekulární umění. Rozhovor s Aloisem Kölblem
Český rozhlas Radiožurnál, 30. června 2013

Církve v postsekulární společnosti
Český rozhlas 23. června 2013

„In Tschechien gibt es neues Dialogfeld zwischen Kunst und Kirche“ – Theologe Kölbl
Radio Prag, 13. června 2013

Martin Vaněk: Z tradice se nelze vymanit
artalk.cz, 27. května 2013

Romana Veselá: Nástup postsekulární společnosti?
artalk.cz, 16. května 2013

Günter Rombold: Von der Kunst als Lernprozess der Kirche
Furche, 8. Mai 2013, S. 19.