Popelec umělců 2018

akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
středa 14. února 2018

 

17.30 hodin /  Dvojí domov. Divadelní představení autorské trojice Lucie Trmíková/ Jan Nebeský/ David Prachař na motivy Jana Čepa. Koná se v sakristii (kapacita omezena). Vstupné dobrovolné, přístup z nádvoří Klementina od 17.10 hodin.

19.00 hodin / Bohoslužba s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora.
Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík. Na varhany doprovodí Eva Bublová.

20.30 hodin / Zpovědnice – vernisáž umělecké intervence Daniela Pitína
Společně s autorem promluví kurátor Norbert Schmidt.

 

foto © Petr Neubert

 

Kázání P. Tomáše Halíka

Promluva Norberta Schmidta

 

V pořadí XXIII. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie a umění při KTF UK.

 


NEBESKÝ – TRMÍKOVÁ – PRACHAŘ: DVOJÍ DOMOV / Z ČEPA

scénář: Lucie Trmíková
režie: Jan Nebeský
hudba: Martin Dohnal
výtvarná spolupráce: Igor Korpaczewski
scéna: Jan Nebeský a Igor Korpaczewski
hrají: Ondřej Pavelka, Lucie Trmíková, David Prachař

Prozaik a esejista Jan Čep ve svém díle často hovoří o druhém světě, který je našim očím skrytý, o druhém domovu, ve kterém, jak Čep věří „budou všechny věci přítomny zároveň a touha nebude utrpením, nýbrž slastí bez konce. Uvidíme se tam tváří v tvář, ne už jenom v zrcadle a podobenství, a jizvy našich srdcí zatřpytí se jako hvězdy“. Brány této druhé reality se skrze texty Jana Čepa v  inscenaci s názvem Dvojí domov pokusí otevřít tvůrci Lucie Trmíková, David Prachař a Jan Nebeský, aby také v naší sakristii otevřeli postní dobu. Tvůrčí trojlístek doplní herec Ondřej Pavelka, hudebně Čepovy texty zvnitřnil Martin Dohnal. Výtvarně inscenaci oživí Igor Korpaczewski.

„Popelec umělců“ – setkání, které se poprvé uskutečnilo v r. 1996 ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před devadesáti lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během 1. světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.