GETSEMANY
Popelec umělců 2017

Akademický kostel
Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu
středa 1. března 2017

 

VIDEO

18.00 hodin / Hanuš Hachenburg: Hledáme Strašidlo
Loutková divadelní hra, kterou napsal v roce 1943 čtrnáctiletý vězeň terezínského ghetta, v podání Gymnázia Přírodní škola. Koná se v sakristii. Vstup volný, přístup z nádvoří Klementina od 17.40 hodin.

19:00 hodin / Bohoslužba s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora. Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík. Na varhany doprovodí Robert Hugo.

20:30 hodin / Vernisáž instalace gotického fragmentu Getsemanské zahrady
Promluví prof. Jan Royt, uvede Petr Vacík SJ a Benedikt Mohelník OP.

21:00 hodin / Představení nové knihy Norberta Schmidta Přímluva za současnost o výtvarných intervencích v kostele Nejsv. Salvátora.

 

V pořadí XXII. Popelec umělců pořádá
Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie a umění při KTF UK.

 

foto © Petr Neubert