Pootevřený prostor

Norbert Schmidt
Přednášky o sakrální architektuře

pondělí 18:00-19:30 hodin
letní semestr (únor 2022 – květen 2022)

Dominikánská 8, Jalovcová 234/2, Praha – Staré Město

 

Řada přednášek mapuje základní otázky moderní a současné sakrální architektury. Pomocí několika sond představí klíčové debaty a problémy a také osobnosti mezi teology a architekty, kteří se celoživotně věnovali stavbě kostela a tématu sakrality, spirituality v architektuře a umění. Neopominutelné jsou liturgické hnutí, reforma II. vatikánského koncilu a její dodnes diskutovaná adekvátní aplikace nebo radikální návrhy multifunkčního kostela či interreligiózního chrámu. Stranou nezůstanou přelomové realizace Rudolfa Schwarze, Le Corbusiera, Petera Zumthora a Johna Pawsona či nejaktuálnější přemýšlení o hybridních prostorech transcendence.

 

pondělí 21. února v 18:00 hodin
Co je kostel?
Debaty, rozepře a hádky nad sakrální architekturou ve věku (ne)rozumu

pondělí 28. února v 18:00 hodin
Čtyři kostely a jeden antikostel v Praze roku 1930
Aneb architektura jako zrcadlo teologie a společnosti

pondělí 7. března v 18:00 hodin
Rudolf Schwarz 01
Liturgické hnutí, Romano Guardini a mystika prázdné stěny

pondělí 14. března v 18.00 hodin
Rudolf Schwarz 02
Architekt jiné moderny aneb poválečná obnova měst a společnosti

pondělí 21. března v 18:00 hodin
Marie-Alain Couturier OP, L´Art Sacré aneb „Duch vane, kam chce“
Fernand Legér, Henri Matisse, Le Corbusier etc.

Exkurze / přednáška hosta / datum a čas dle domluvy

pondělí 4. dubna v 18:00 hodin
Umění, koncil, papežské magisterium po roce 1945
…a temný retrokatolický stín

pondělí 11. dubna v 18:00 hodin
„Křesťanství musí být něco kreativního“
aneb „Dějiny křesťanské ikonografie definitivně skončily“
Mons. Otto Mauer a Friedhelm Mennekes SJ

pondělí 25. dubna v 18:00 hodin
Kříže umělců a architektů 20. a 21. století
Henri Matisse, Arnulf Rainer, Joseph Beuys, Eduardo Chillida,
Le Corbusier a Josef Pleskot

pondělí 9. května v 18:00 hodin
Peter Zumthor, Stefan Kraus – dějiny ve věcech
Muzeum umění Kolumba
John Pawson – maximální minimalismus a krok z průměrnosti
Trapistický klášter v Novém Dvoře, benediktinská Pannonhalma
a farní kostel sv. Mořice v Augsburgu

pondělí 16. května v 18:00 hodin
Místa liturgie a současná vitraj
Neo Rauch, Gerhard Richter etc.

Exkurze / přednáška hosta / datum a čas dle domluvy

Možnosti exkurze: Staří mistři ve Schwarzenberském paláci, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nebo aktuální intervence u Nejsv. Salvátora. Bude upřesněno po domluvě.

 

Na přednášky se lze přihlásit přes KTF UK, viz odkaz tady.
Nebo přes Dominikánskou 8 nebo prostě přijít.

 

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor revue Salve
a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.