Od svatého Vladimíra k Vladimíru Putinovi
Od jurodivých k Pussy Riot

debata nad knihou Martina C. Putny
Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Martin C. Putna, Karel Schwarzenberg,
Petra Procházková, Luboš Dobrovský

barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
vchod Jilská 7a
čtvrtek 29. ledna 2015 v 18:00 hodin

Konečně kniha o vývoji ruské spirituality, která vychází ze znalosti a hlubokého pochopení ruských dějin. V době, kdy se o Rusku mnoho mluví a píše, výhradně však z úhlu dnešní politiky, a to ať již kladně, nebo záporně, je blahodárné zabývati se samotnými kořeny. (Karel Schwarzenberg) 

Literární večer je uvedením knihy literárního a kulturního historika Martina C. Putny Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (Vyšehrad 2015) a debatou o tématech, která z ní vycházejí. Hlubší znalost kulturních a duchovních dějin Ruska totiž dovoluje orientovat se v současné složité mezinárodní situaci lépe, než jak to dělá povrchní žurnalistika a propaganda. Hosty debaty jsou vedle autora knihy bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, novinářka a válečná zpravodajka zaměřující se na země bývalého Sovětského bloku Petra Procházková a novinář, překladatel a bývalý velvyslanec v Ruské federaci Luboš Dobrovský.

Večerem provází Martin Bedřich.

 

foto © archiv D8

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Martin Bedřich: Glosa: Putnovy obrazy Ruska bojují se stereotypy socialismu
Aktuálně.cz, 3. února 2015