Obraz jako prostor, prostor jako obraz?
Michal Škoda a Pavla Melková

debatní setkání (nejen) nad novou knihou
Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody
moderuje Norbert Schmidt

foyer barokního refektáře
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a
středa 29. března 2017 v 19:30 hodin

 

Debatní setkání nad novou knihou Pavly Melkové Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody nebude jen o této nezvyklé publikaci, u jejíhož vzniku se sešla architekta, která se dlouhodobě zajímá o umění, praxi i teorii, a umělec, jehož bytostným celoživotním zájmem je prostor a který vedle toho všeho ještě vede prestižní Galerii současného umění a architektury v Českých Budějovicích. Budeme se autorů ptát, jaká témata je dnes nejvíce zajímají, jakým aktuálním úkolům se právě věnují a kde spatřují akutní problematické momenty u daného tématu.

Pokusíme se také alespoň trochu rozkrýt vztah mezi uměním, prostorem, jeho tvůrcem a divákem. Pokusíme se formulovat jaké možnosti tato „mezioborová interakce“ může jednotlivému člověku nabízet. Stranou samozřejmě nezůstane ani široká společenská relevance uměleckého díla: Veřejný prostor, péče o veřejnou debatu je totiž dalším společným jmenovatelem obou autorů.

U příležitosti debatního setkání bude v prostoru foyeru D8 krátkodobě instalován jeden Škodův obraz, a to nejen jako připomínka, že ani sebelepší publikace setkání s uměleckým dílem tváří v tvář nenahradí.

 

 

Michal Škoda: 839

 

Michal Škoda se během svých uměleckých aktivit postupně věnuje sochařství, malbě, instalacím a v poslední době především kresbě, fotografii a autorským knihám, jež sám považuje za nejdůležitější část své tvorby. Výraznou součástí jeho práce jsou příležitostně se vynořující místně specifické intervence. Má za sebou nespočet výstav doma i v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena v řadě tuzemských a zahraničních sbírek. Vedle své autorské tvorby Michal Škoda působí od roku 1998 jako hlavní kurátor Galerie současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice, která se za dobu jeho působení stala prestižní institucí s výrazným mezinárodním přesahem.

Pavla Melková je architektka, věnuje se také výtvarné a teoretické činnosti. Je společníkem architektonické kanceláře MCA atelier, ředitelkou Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a vedoucí předmětu Koncept a interpretace na Fakultě architektury ČVUT. Napsala řadu knih, např. Bastion XXXI U Božích muk (MCA 2012), Prožívat architekturu (Arbor vitae 2013), či Stůl u okna, na stole kniha (Arbor vitae 2014).

Norbert Schmidt je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie
a umění při KTF UK.

Pořadatelé: Centrum teologie a umění při KTF UK a platforma Dominikánská 8

 

 

Pavla Melková
Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody
Arbor vitae 2016

Kniha Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody není klasickou monografií výtvarníka ani katalogem děl doprovozeným kunsthistorickým rozborem a není ani teoretickou úvahou o prostoru a architektuře, doplněnou výtvarnými ilustracemi. Překračuje žánry, respektive pokouší se o žánr specifický. Je vlastně knihou o hledání jazyka, a to v několika úrovních. Je hledáním jazyka interpretace vnímání a prožívání reálného prostoru člověkem v něm přítomným, a to skrze výtvarný projev a zároveň skrze slovo, interpretující jak výtvarné dílo, tak prostor našeho života samotný. Současně tak zkoumá přesahy a společnou řeč napříč obory – architektury, výtvarného umění a literatury, na cestě ke společnému úběžníku, kterým je tázání se po roli a významu prostoru v životě člověka. Možná i tento text samotný lze navíc chápat jako samostatný subjekt, vedle výtvarných děl a reálného prostoru, kdy součet či průnik všech tří rovin může v knize vytvořit nový celek – prostor k prožití.

Cílem knihy je hledat možné odpovědi na aktuální otázky ztraceného vědomí zakotvenosti člověka ve fyzickém prostoru současného světa, zejména architektury, respektive veškerého vystavěného prostředí a neschopnosti ho vědomě prožívat a porozumět mu. Díla Michala Škody z posledního období, tedy grafitové kresby, architektonické intervence a autorské knihy, mohou být v tomto kontextu vnímána jako komunikativní reprezentace žitého prostoru, nabízející jazyk jeho čtení v abstraktní rovině, který může divákovi rozšířit schopnosti vnímání jeho vlastního reálného světa. I když nejsou primárně programovou reakcí na aktuální dění ve společnosti, přesto tak Škodovy práce reagují na nejpalčivější otázky současnosti, jakkoli tomu jejich abstraktní a reduktivní forma na první pohled nenapovídá.

 

foto © Hana Lebriez

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Michal Škoda
Akademický kostel Nejsv. Salvátora
Popeleční středa – Velikonoce 2015

facebook