Nový vstup dominikánského kláštera

slavnostní uvedení

barokní refektář
dominikánskéh
o kláštera u Sv. Jiljí v Praze
Dominikánská 8
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)

čtvrtek 18. října 2018 v 19:30 hodin

 

Vytvoření nového vstupu do kláštera je zásadním krokem k postupné opravě a revitalizaci celého komplexu. Bratři dominikáni nabízí v duchu svého poslání už dlouhou dobu duchovní, vzdělávací a kulturní programy pro širokou veřejnost. Nový vstup je požadavkem i vyjádřením otevřenosti kláštera současnému světu a jeho snaze komunikovat s lidmi naší doby soudobým jazykem.

Otevření nových prostor zahájí liturgické požehnání. O rekonstrukci kláštera promluví její autor architekt Josef Pleskot a nad úlohou současné architektury se zamyslí jeho kolega a přítel Ladislav Lábus.

Následovat bude přednáška předního znalce barokního umění Petra Macka o architektu Václavu Špačkovi, který vtiskl současnou podobu klášternímu kostelu sv. Jiljí a učinil z něho jeden z nejpodivuhodnější barokizovaných interiérů pražských kostelů.

 

Více informací a fotografií Tomáše Součka naleznete
na webu AP atelieru Josefa Pleskota.

 

pořadatelé:
platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK