Rothenfels – Kolín – Düren – Cáchy 2017

liturgie, umění a architektura minulost a současnost
seminář KTF UK
14.-21. září 2017

 

čtvrtek 14. září pátek 15. září
hrad Rothenfels aneb od mládežnického romantismu k základní reformě
Achim Budde – Rothenfels
Radek Tichý – Liturgické hnutí a jeho recepce u nás
Norbert Schmidt – Romano Guardini a Rudolf Schwarz
nešpory v hradní kapli – ranní mše svatá
čtení textu Romano Guardini: Socha Matky Boží v hradní kapli na Rothenfelsu
(referáty
František Filip – Knihy Romano Guardini: O duchu liturgie a Benedikt XVI.: Duch liturgie
Michal Žák – Ladislav Hanus a recepce liturgického hnutí na Slovensku)

 

 

Maria Laach
benediktinské opatství, obnova liturgie a opat Ildefons Herwegen
krypta – první mše svatá versus populum
Radek Tichý – význam opatství Maria Laach
nešpory

 

 

sobota 16. září Kolín nad Rýnem
Tomáš Petráček – středověký fenomén Colonia Sancta
Norbert Schmidt – současný Kolín nad Rýnem
Guido Schlimbach – St. Maria im Kapitol a St. Maria in Lyskirchen

sestra Edita z Komunity Jeruzalém – Oáza v poušti města – liturgická spiritulita
Groß St. Martin – 17:30 tichá modlitba – 18:00 nešpory – 18:30 mše svatá

 

 

neděle 17. září Kolín nad Rýnem
kostel St. Mechtern od Rudolfa Schwarze
Stanice umění svatého Petra
Guido Schlimbach – prostor, umění a liturgie  
Dominick Susteck – varhany
18:00 – mše svatá

 

pondělí 18. září Kolín nad Rýnem
Friedhelm Mennekes SJ – katedrála a vitraj Gerharda Richtera
kostel St. Georg a St. Gereon
individuální návštěva muzea umění Kolumba
kostel St. Andreas
mše svatá u hrobu sv. Alberta Velikého
(referáty:
Vojtěch Hýnar – Kolumba – architektura
Vítězslava Faltysová – Kolumba – muzeum umění, výstavní koncept
Tomáš Jubánek – Římská, karolinská, otonská, románská architektura a liturgie)

 

 

úterý 19. září
Düren  farní a poutní kostel sv. Anny
Norbert Schmidt – Rudolf Schwarz a poválečná obnova kostelů
mše svatá u hrobu sv. Anny
Cáchy I. kostel Božího Těla
četba textu Romano Guardini – Nový kostel Božího Těla v Cáchách
Norbert Schmidt – význam kostela pro moderní sakrální architekturu
Cáchy II. – dóm Panny Marie
Tomáš Petráček – fenomén města Cáchy a jeho význam v době Karla Velikého

 

 

středa 21. září Kolín nad Rýnem
Kaple Madony v troskách
mše svatá
četba textu Eduard Hegel: Úryvky z deníku o postupném zničení kostela sv. Kolumby
Kolumba
Stefan Kraus – Pas de deux
Römisch Germanisches Kolumba

foto © Martin Staněk, Tomáš Jubánek, ns a hlubiny internetu

 

koncept cesty: Norbert Schmidt a Radek Tichý