Krajinami umění

Jan Royt a Martin Bedřich

barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
vchod Jilská 7a
středa 29. dubna 2015 v 19:30 hodin

 

Debata nad právě vycházející knihou rozhovorů s profesorem dějin umění Janem Roytem, které s ním vedl literární historik Martin Bedřich.

Večerem bude provázet Norbert Schmidt.

 

 

Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí vznikly. Zabývá se mnohovrstevnatými vztahy, které působí mezi uměleckým dílem a člověkem, místem, spiritualitou i politikou. Rozhovor představuje výraznou osobnost prof. Royta, jeho cesty k umění a za uměním, která se pak stává průvodcem rozumění tomu, jak bohaté perspektivy se člověku otevírají, když k sobě nechá promlouvat bohatství a krásu uměleckého působení minulých věků i současnosti. Kniha zaujme všechny zájemce o umění a památky, neboť jim poskytne inspirativní svědectví o životě s uměním a podněty k vlastnímu prožívání.

Prof. Jan Royt patří mezi přední české historiky umění. Zabývá se především středověkou malbou a ikonografií, ale také barokní zbožností či raně křesťanským uměním. Je autorem řady odborných knih, věnuje se popularizaci tématu v médiích a na veřejných debatách a přednáškách, dlouhá léta píše do Perspektiv Katolického týdeníku sloupky o křesťanské ikonografii. Vyučuje na několika vysokých školách, v současnosti je prorektorem Univerzity Karlovy.

Martin Bedřich je literární historik, šéfredaktor nakladatelství Portál a výkonný redaktor teologicko-kulturní revue Salve. V Portále vyšla jeho kniha rozhovorů s Martinem C. Putnou Vždycky v menšině.

Kniha vychází v nakladatelství Portál.

 

foto © archiv D8

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Milena M. Marešová: Hledáte spolehlivého průvodce?
Vydejte se s Janem Roytem Krajinami umění
Rozhovor s Martinem Bedřichem
Český rozhlas Vltava, Mozaika, 2. července 2015