Kostel – liturgický prostor – památka

kolokvium ETF UK
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí
sobota 26. listopadu 2011

V sobotu 26. listopadu 2011 proběhne v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze na Starém Městě kolokvium „Kostel – liturgický prostor – památka“ pořádané Institutem ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK ve spolupráci s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK.

Kolokvium se bude zabývat historickou sakrální architekturou a jejími úpravami a aktualizacemi. Tento proces vytváří prostor, v němž se střetávají názory architekta, požadavky zadavatele a nároky památkové péče. Cílem setkání bude ukázat, že tato konfrontace v sobě nese významný pozitivní a kreativní potenciál, k jehož rozvinutí je však nezbytně nutné seznámit se s různými východisky a pohledy dotčených aktérů. Seminář je určen pro všechny, kdo se s problémy aktuálních liturgických úprav potýkají: pro teology, kněze, členy pastoračních rad, architekty, umělce apod. Kolokvium tedy představí zejména požadavky, které na úpravy historických prostor klade současná liturgika na straně jedné a teoretické zázemí, z nějž vyrůstají postoje památkové péče na straně druhé. V rámci kolokvia budou rovněž prezentovány některé stávající aktuální úpravy historické sakrální architektury.

Druhá část bude patřit panelové diskusi, k níž budou jako aktivní účastníci přizváni nejen přednášející, ale v první řadě účastníci semináře. Výsledky setkání budou zveřejněny formou sborníku. Kolokvium volně naváže na seminář „Liturgický prostor v současné architektuře“, který se konal na jaře r. 2009, a na mezinárodní konferenci k stejnému tématu, která se uskuteční 21. října 2011 na Katolické teologické fakultě v Praze.

Akreditace na seminář je bezplatná a probíhá formou přihlášení na kontaktní e-mailové adrese: jan.klipa@gmail.com