Klemens Richter – Vztah církve a liturgie

sobota 23.5. 2009, ETF UK
pondělí 25.5. 2009, KFT UK

Na pozvání Centra teologie a umění se v Praze na Katolické teologické fakultě UK v pondělí 25.5. 2009 v 17:10 hodin uskuteční přednáška předního německého liturgika Prof. Dr. Klemense Richtera z Katolické teologické fakulty v Münsteru s názvem „Vztah církve a liturgie. Příspěvek k recepci II. vatikánského koncilu“.

Přednáška se dotkne záměrů a cílů liturgické reformy, otázek po věrnosti koncilu, jeho změněné hermeneutice – communio hierarchica proti teologii Božího lidu? Podívá se na liturgii jako na obraz ekleziologie: Ecclesia semper reformanda – Liturgia semper reformanda. S výhledem do budoucnosti se nevyhne novým aktuálním a někdy i výbušným tématům kolem současného dění v liturgii. Prof. Richter je u nás v širší veřejnosti známý především svou knihou Liturgie a život. Nutno ještě dodat, že pan profesor Richter není v Čechách vůbec poprvé. Již v šedesátých letech se aktivně účastnil slavného dialogu marxistů a křesťanů, který nastartoval pan prof. Machovec. V pokoncilním období navštěvoval v Praze pravidelně katolické intelektuály a chartisty a především také pana kardinála Tomáška, kterému pomáhal s vybudováním pokoncilní knihovny a vůbec s celým Dílem liturgické obnovy.

Přednáška je pořádaná ve spolupráci s revue Salve, které prof. Richter poskytl obsáhlý rozhovor o problematice současné sakrální architektury (4/2004), a Institutem ekumenických studií. Překlad přednášky je zajištěn.

Prof. Richter přednese v Praze také přednášku „Vývoj liturgického prostoru ve 20. století. Od podélného ke komuniálnímu prostoru.“ v rámci odborného semináře Liturgický prostor v současné architektuře a to již v sobotu 23.5. 2009 na ETF UK.

Plakát [pdf ke stažení]

Přednáška prof. Klemense Richtera Vztah církve a liturgie, pronesená na KTF UK, byla publikována IN: Studia Theologica 3/2010, s. 30-42.

Přednáška prof. Klemense Richtera pronesená na ETF UK vyšla pod názvem
„Od kostela-cesty k prostoru křesťanského společenství“ IN: Getsemany duben/2010.