Klášterní kostel Nejsv. Trojice ve Slaném
úprava liturgického prostoru

celkové architektonické řešení, liturgický koncept, nový oltář a pulpit
Norbert Schmidt a Helena Kohlová

procesní kříž
Václav Cigler a Michal Motyčka

zahojení jizev na barokním oltáři
Patrik Hábl

koordinace obnovy kostela
Pavel Pola OCD

benedikce nového liturgického prostoru 17. listopadu 2013
kardinál Dominik Duka OP

Obnova liturgického prostoru v exponovaném historickém prostředí gotického kostela přestavěného v baroku slavným Giovannim Domenikem Orsim s jedinečnou stavbou Casy Sancty uprostřed dispozice prošla nebývale složitým procesem diskuse příslušných odborníků – teologů, památkářů, architektů a umělců. Výsledný tvar si klade za cíl sjednotit přednosti dané architektury a potřeby současného dynamického společenství mladých řeholníků a rodin s velkým počtem malých dětí. Klášter ve Slaném se během posledních dvaceti let navíc vyprofiloval jako vyhledávané místo pro individuální i skupinové rekolekce přitahující lidi všech generací nejen z pražské arcidiecéze.

Nečekaně složitý prostor nově vrcholí v nezvyklém oltáři z červeného corianu a lehkém pulpitu, citlivým a zároveň sebevědomým uchopením původního smyslu historické podstaty bývalého františkánského kláštera. Jako výmluvný šperk umocňuje vyznění prostoru nový procesní kříž z průzračného masivního skla, který navrhl přední český umělec Václav Cigler společně s architektem Michalem Motyčkou. Péče o zahojení jizev na hlavním barokním oltáři, které tu zanechalo vandalství komunistického režimu, se ujal známý český malíř Patrik Hábl.

Během slavnostní benedikce nového oltáře pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP v neděli 17. listopadu 2013 posílilo domácí hudební scholu i originální provedení litanií skladatele Slavomíra Hořínky.

Nutno dodat, že celá rehabilitace liturgického prostoru klášterního kostela ve Slaném by se nemohla uskutečnit bez zkušeností s intervencemi současného umění do sakrálního prostoru, které dlouhodobě iniciuje Centrum teologie a umění při KTF UK a to předvším v Akademickém kostele Nejsv. Salvátora v Praze.

proslov Norberta Schmidta při benedikci 17. listopadu 2013

video Petra Janžury z benedikce 17. listopadu 2013

další informace a fotografie na stránkách karmelitánského kláštera ve Slaném

 

 

foto © Petr Neubert

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Kateřina Husárková: Kardinál Dominik Duka vysvětil ve slánském klášteře nový oltář
Kladenský Deník, 19. listopadu 2013

Teresie Bečková: Nový oltář ve Slaném spojuje minulost se současností
Český rozhlas, Křesťanský týdeník 23. listopadu 2013

Radek Wohlmuth: Abstrakce mezi madonami
Lidové noviny 26. listopadu 2013, s. 9.

Bez dialogu to nejde…
O hrůze, která se zjemňuje krásou, s architektem Norbertem Schmidtem
ptal se Jaroslav Šubrt, Perspektivy KT 47/2013, s. 3.

Michael Otřísal: Nový prostor pro nový život
Česká televize, Křeťanský magazín, 1. prosince 2013

Martina Schneibergová: Roter Altar vor der Loretokapelle: Klosterkirche in Slaný
Radio Prag 20. prosince 2013

Magdalena Trusinová: Jak oživit liturgický prostor?
Český rozhlas Plus, 29. prosince 2013