Jak (ne)vydávat Jakuba Demla

debata s Martinem C. Putnou
barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí, vstup Jilská ul. 7a
čtvrtek 6. října 2011, 19:30 hodin

Literární večer věnovaný způsobům vydávání sebraných spisů Jakuba Demla nemá být akademickou rozpravou o edičních zásadách! Jako v tolika jiných případech, i v tomto je literární dílo víc než jen podkladem pro kratochvilnou četbu. Jakub Deml patří k nejvýraznějším postavám české literatury 20. století, jeho role v katolickém prostředí je ještě zásadnější. Byl uměleckou osobností, k níž se vztahovali téměř všichni představitelé předválečné katolické literatury (Fučík, Durych, Čep, Zahradníček a další). Neméně působil na ty, kteří ho, anebo jeho dílo, objevili v době komunistické totality či po ní. Fascinace mnohotvarým dílem Jakuba Demla byla vždy provázena také obtížemi spojenými s jeho poznáním.

Deml vydal na 140 knih nejrůznějšího rozsahu a nákladu, některé z nich přepracovával, doplňoval. Poznat většinu jeho knih se postupem času stalo téměř nemožné, proto je už celá desetiletí opakováno, že Demlovo dílo – až na pár výjimek – je širší veřejnosti vlastně stále neznámé. Ruku v ruce s tímto desideratem české literatury šly i pokusy o Demlovy sebrané spisy. I ty ovšem narážely na celou řadu obtíží, od těch technických až po koncepční, v nichž pak nemalou roli hraje neobyčejná řevnivost mezi demlovskými badateli. Kontroverzní postava samotného Demla se tak jakoby vtělila i do osudu jeho díla, jeho druhý život je samostatnou kapitolou v českých kulturních dějinách. Zatím poslední koncepci, jak uchopit Demlovo dílo a vydat jeho sebrané spisy, připravil Martin C. Putna. V rámci našeho večera budeme mluvit o tom, jak vypadaly předchozí ediční pokusy, v čem byly z jeho pohledu chybné, co vypovídaly jak o Demlově díle samotném, tak o svých autorech. Martin Putna zde představí svou vlastní představu sebraných spisů, jejich uspořádání a logiku – zákonitě s tím tedy i svou interpretaci Demlova díla. V čem se bude tato interpretace lišit od svých předchůdců? Jaké nové světlo to vnese do vnímání díla velkého básníka? To vše jsou otázky, na něž budeme v rámci našeho demlovského literárního večera hledat odpovědi.

Doc. Martin C. Putna (* 1968) vystudoval filologii na Karlově univerzitě v Praze a teologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, habilitoval se ze srovnávací literatury. Působí na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se především vztahy kultury a náboženství. V poslední době na toto téma vydal monografie Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010), Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945 (2010), Václav Havel – duchovní portrét v rámu české kultury (2011). Je rovněž původcem komentovaných edic textů a dokumentů z české kultury (Karel VI. Schwarzenberg, Bohdan Chudoba, Václav Havel, Ivan M. Havel aj.).