Jak mluvit o architektuře?

pondělí 7. listopadu od 19:30 hodin
Dominikánská 8, barokní refektář
Jalovcová 2

panelová debata u příležitosti
uvedení knihy Josef Pleskot – Rozhovory 1989-2019
a výstavy v Museu Kampa

Karolina Jirkalová, Josef Pleskot, Norbert Schmidt a Jana Tichá
moderuje Petr Vizina

 

 

U příležitosti výstavy Josef Pleskot: Města v Museu Kampa a autorových 70. narozenin se v pražském dominikánském klášteře uskuteční – kvůli pandemii odložené – uvedení obsáhlého výboru z rozhovorů, které tento významný český architekt poskytl mezi lety 1989-2019 (nakladatelství Arbor Vitae 2021). Rozhovory reflektují nejen třicetiletý vývoj jednoho tvůrce, ale představují i obsáhlou sondu do nedávných dějin české architektury. V rozhovorech se neustále vrací otázky po vztahu architektury a společnosti, vztahu stavby a jejího širšího kontextu, otázky veřejného prostoru nebo schopnosti současné architektury dotvářet a rozvíjet historické dědictví. Zároveň je rozhovorům společné i hledání srozumitelného jazyka, který by přemýšlení o architektuře všem dobře zprostředkoval. Otázka „Jak mluvit a psát o architektuře?“ bude také hlavním tématem chystané panelové diskuze. V první části večera budou o jejích o širších souvislostech debatovat kritičky a teoretičky architektury Karolina Jirkalová a Jana Tichá, v druhé části večera se k nim připojí Josef Pleskot a Norbert Schmidt. Večerem provází Petr Vizina.

Debatní večer se koná ve spolupráci s Museem Kampa, které pořádá výstavu Josef Pleskot: Města (5/11 2022 – 12/2 2023). Spolupořadatelem večera je též nakladatelství Arbor Vitae.

 

 

Karolina Jirkalová (* 1976) je historička architektury, kritička a editorka. Absolvovala Filozofickou fakultu UK v Praze (2003) a doktorské studium na UMPRUM (2022). V letech 2003–2005 pracovala jako redaktorka Českého rozhlasu 3 – Vltava, od roku 2007 je redaktorkou časopisu Art Antiques, kde se věnuje především architektonické kritice. Editorsky či autorsky se podílela na publikacích Architekti Sial (2008), Texty o architektuře 2006–2009, Matadoři / Junioři (2010), Paneláci 1 a 2 (2016 a 2017), Budoucnost je skryta v přítomnosti, či knize Architektura a česká politika 1948‒1989 (2021). V roce 2019 vydala spolu s architektem Ondřejem Duškem knihu pro děti K čemu jsou architekti. Spolu s Norbertem Schmidtem je editorkou knihy Josef Pleskot – Rozhovory 1989-2019.

Josef Pleskot (* 1952) je architekt známý např. přeměnou Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, návrhem průchodu valem v Jelením příkopě na Pražském hradě nebo četnými realizacemi ve městě Litomyšl. K posledním projektům jeho AP ateliéru patří lávka pro pěší přes řeku Otavu v Písku, nový oltář pro Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech nebo právě postupná revitalizace pražského dominikánského kláštera, kde se představení knihy rozhovorů bude odehrávat.

Norbert Schmidt (* 1975) je architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK. Dlouhodobě se zajímá o problematiku vztahu architektury, umění a teologie a na toto téma i publikuje. Působí též jako kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota. Spolu s Karolinou Jirkalovou je editorem knihy Josef Pleskot – Rozhovory 1989-2019.

Jana Tichá (* 1964) je teoretička a kritička architektury, zabývá se moderní a současnou architektonickou tvorbou zejména ve vztahu k přírodě a krajině, další oblastí jejího zájmu jsou přesahy architektury a výtvarného umění. Šéfredaktorka nakladatelství Zlatý řez a stejnojmenného časopisu, zaměřeného na moderní a současnou architekturu. Autorka řady knižních publikací, překladatelka z angličtiny, jako editorka připravila několik tematických čítanek architektonické teorie. Pravidelně publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku. Od roku 2013 jako jeden ze tří nezávislých expertů Nadace Fundació Mies van der Rohe v Barceloně nominuje za Českou republiku stavby do soutěže Evropská cena za současnou architekturu / Mies van der Rohe Award. Pedagogicky působila od roku 2003 na UMPRUM, kde založila a vedla kurs Czech 20th Century Architecture, od roku 2015 na Ústavu teorie a dějin architektury ČVUT.