Holger Zaborowski
Zprostředkující myšlení

Kniha O duchu liturgie Romano Guardiniho
jako klasika katolické teologie 20. století

nový foyer
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)

pondělí 25. února 2019 v 19:30 hodin

Guardiniho malá knížečka O duchu liturgie vyšla před více jak sto lety v roce 1918. Jaký byl kontext jejího vzniku? Jaké jsou její hlavní teze? A jak vypadal její druhý život, jak a kde všude zapůsobila? A může nám Guardini říci něco ještě i dnes?
Nad Guardiniho slavnou knihou a vůbec osobností a myšlením Romano Guardiniho se sejdeme s předním znalcem jeho díla, filosofem Holgerem Zaborowskim.
Konsekutivní tlumočení večera bude zajištěno.

Holger Zaborowski (* 1974) je profesorem dějin filosofie a filosofické etiky na Filosoficko-teologické vysoké škole ve Vallandaru, kde od roku 2017 zastává i funkci rektora.

Romano Guardini

 

 

Pořádá platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK.