Hájkova Kronika česká

barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a
čtvrtek 14. listopadu 2013 ve 20:00 hodin

Kronika česká Václava Hájka z Libočan (1541) byla po staletí hlavním pramenem pro chápání historie a identity českého národa. Její kritika na konci 18. století sice odpovídala osvícenské fázi českých dějin a podnítila moderní kritickou historiografi i, vrhla však zároveň na Hájkovu kroniku stín nepochopení, které ji provází mnohdy dodnes. Při příležitosti prezentace první moderní edice celého textu Kroniky české (Academia 2013) je na místě ukázat mnohovrstevnatost tohoto fascinujícího díla, jeho klíčové místo pro chápání identity českého národa v době raného novověku i jeho literární a kulturní potenciál, který ovlivnil celé věky.

Komponovaný literární večer, jehož hosty a diskutujícími budou editor kroniky Jan Linka, historik prof. Petr Čornej a historik knižní kultury doc. Petr Voit, nechá zaznít také dramatizovaným pasážím z knihy v podání studentů DAMU a hudebním vstupům souboru Ritornello.

Večerem provází Martin Bedřich.

foto © archiv D8