Friedhelm Mennekes
(nad)PROSTOR

představení knihy Nadšení a pochybnost
sakristie kostela Nejsvětějšího Salvátora
úterý 4. února 2014 v 20:00 hodin

Po úterní mši svaté 4. února 2014 proběhne v sakristii akademického kostela Nejsv. Salvátora debata s představením knihy Nadšení a pochybnost I / Nové umění ve starém kostele za přítomnosti jejího autora Friedhelma Mennekese SJ, Tomáše Halíka a Norberta Schmidta. Kniha známého jezuity pojednává z velké části o intervencích současného umění, které pater Mennekes pořádal ve svém pozdně gotickém kostele sv. Petra v Kolíně nad Rýnem. Debatující se dotknou základních otázek vztahu víry, teologie, současného umění a kultury: K čemu vůbec člověk potřebuje současné umění? Čím může umění obohatit život víry a samotný liturgický prostor? Jaké povahy je zlom mezi tzv. starým a novým uměním?

Ve středu 5. února pak prof. Mennekes pronese v barokním refektáři u dominikánů přednášku Síla prostoru, která se zaměří hlouběji na problematiku samotného prostoru a uměleckých intervencí u sv. petra v Kolíně nad Rýnem: Jaké nové prostory otevírá umění, hudba a světlo? A jaké jsou předpoklady toho, aby do nich člověk mohl vstoupit?

Tlumočení obou setkání bude zajištěno.

 

foto © Nicole Ahland

 

 

 

foto © Martin Staněk

Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od konce 70. let se aktivně účastnil dialogu církve, víry a toho nejlepšího současného umění (Alfred Hrdlicka, Arnulf Rainer, Antoni Tapies, Cindy Sherman, Eduardo Chillida, James Lee Byars, Anish Kapoor, Magdalena Abakanowiczová, Jannis Kounellis atd.). Nejdříve pořádal výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve své farnosti Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici umění Sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách.

Zde naleznete více o knize Nadšení a pochybnost, kterou vydalo nakladatelství Triáda ve spolupráci s Centrem teologie a umění.

 

foto © Martin Staněk

 

 

Ohlasy a souvislosti:

Nadšení a pochybnost
Noeviny, televize Noe, 6. února 2014, 5:25.

Martina Schneibergová: Theologe Friedhelm Mennekes stellt sein Buch in Prag vor
Radio Prag, 14. Februar 2014