František Daniel Merth

Vratislav Färber, Kristýna Merthová,
Antonín Petruželka, Václav Toucha, Jiří Zizler

Debatní setkání nad nově vydanými Sbírkami básní F. D. Mertha
Dominikánská 8, cyklus Osobnosti české církve
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí, Jalovcová 2

pondělí 18. října 2021 od 19:30 hodin

 

V den nedožitých sto šestých narozenin kněze a básníka P. Františka Daniela Mertha se uskuteční debatní setkání připomínající tuto výraznou osobnost české církve druhé poloviny 20. století. V první části večera ho přiblíží editoři nedávno publikovaného souborného vydání jeho Sbírek básní Kristýna Merthová, Antonín Petruželka a Václav Toucha (moderuje Norbert Schmidt). V druhé části se nad jeho životem a dílem zamyslí i lidé, kteří si P. Františka ještě osobně pamatují, literární vědci Vratislav Färber a Jiří Zizler (moderuje Robert Krumphanzl).

 

P. František Daniel Merth
(18. října 1915, Jindřichův Hradec – 11. dubna 1995, Strašín)

František Daniel Merth, básník a kněz, vězeň komunistického režimu, po dlouhých letech zákazu duchovenské činnosti se stal roku 1970 správcem farního a poutního kostela Narození Panny Marie na šumavském Strašíně, kde působil až do své smrti. Pro své spoluvězně se stal duchovním rádcem, přátelil se s řadou umělců a výtvarníků (např. Ivan Slavík, Věroslav Mertl, Vladimír Holub) a také s historikem Zdeňkem Kalistou. Přestože měl jen omezené možnosti publikovat, básnické tvorbě se věnoval po celý život. Poezie pro něj byla zcela samozřejmou, neoddělitelnou složkou života.

 

Vratislav Färber je básník, editor a literární historik.

Kristýna Merthová je bohemistka, editorka spisů  F. D. Mertha.

Antonín Petruželka je bohemista, editor spisů F. D. Mertha.

Václav Toucha je pedagog, editor spisů F. D. Mertha.

Jiří Zizler je literární historik a editor,
působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

 

 

Pořádá Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK a Nakladatelství Triáda.

 

        


     

 

 

Ohlasy a souvislosti:

František Daniel Merth: Sbírky básní 1947–1980 / 1980–1995,
Nakladatelství Triáda 2020

Norbert Schmidt: Strašín, Letní punkta – Spotify, 26. srpna 2021

Návštěva na strašínské faře u básníka a kněze Františka Daniela Mertha
rozhovor z roku 1992
Fonoarchiv – zvuková paměť jižních Čech
Český rozhlas České Budějovice