Diaspora

Julia Knop
Benedikt Kranemann

debatní večer
moderuje Norbert Schmidt

barokní refektář
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)

čtvrtek 21. března 2019 v 19:30 hodin

FACEBOOK

 

Podobně jako u nás se v zemích bývalého Východního Německa (DDR) ve 20. století překryly dvě sekularizační vlny. Jedna kulturní směřovala ze Západu, druhá politická byla vnucená z Východu. Tato okolnost je i v celosvětovém měřítku unikátní, stvořila kraj s nejvyšším počtem lidí, kteří se nehlásí k žádné konfesi a k žádnému náboženství. A to se nacházíme v zemi Lutherovy reformace, zemi mystiků, světců a umělců jako byl Mistr Eckhart, Alžběta Durynská nebo Johann Sebastian Bach.

Východní Německo je země blízká, a přesto pro mnoho lidí u nás tak vzdálená.
V posledních třiceti letech prošla díky sjednocení Německa úplně jiným vývojem než české země. Nejdříve se skokově přimkla k Západu, aby pak prošla šokem, který způsobil odliv velkého počtu lidí a společenské i ekonomické změny nevídaného rozsahu. Po této první transformaci jsou zdejší obyvatelé vystavováni dalším nejistotám plynoucím z globalizace a celoevropského vývoje. A to nemáme na mysli jen otázky migrace, znejistění silného Západu či erozi snu o sjednocené Evropě…

A jak si v této situaci stojí křesťané, kterých tu žije už celé století opravu jen hrstka? Je zdejší situace výjimečná, nebo naopak představuje modelový příklad, ke kterému směřuje celosvětový vývoj? Jak vůbec žít dnes křesťanství v takto hodnotově pluralitním, nepřehledném světě? Jak dnes popsat hlavní rysy a výzvy situace diaspory?

O těchto a dalších výsostně aktuálních otázkách budeme debatovat s katolickými teology z Univerzity v Erfurtu profesorkou dogmatiky Julií Knop a předním odborníkem na liturgii Prof. Benediktem Kranemannem, který je sám ženatým „laikem“. Už jen tyto okolnosti – žena v pozici odborníka výsostné teologické disciplíny, ženatý liturgik, tedy „nekněz“ – dávají nahlédnout do zcela jiné konstalace, než jsme dosud byli zvyklí i v našem katolickém prostředí. Večerem bude provázet Norbert Schmidt. Konsekutivní tlumočení bude zajištěno.

Debatní večer uvádí nové číslo teologické revue Salve, které je celé věnované tématu diaspory a vyjde na přelomu dubna a května 2019.

 

Prof. Julia Knop (* 1977) přednáší dogmatickou teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity v Erfurtu. Je členkou německé redakce Mezinárodní teologické revue Communio. Z jejích publikací uveďme například knihu pro širší veřejnost Jak být katolíkem? Návod k použití. (Wie geht katholisch? Eine Gebrauchsanleitung, 2013), která vyšla i v polském překladu, nebo její vědeckou práci Ecclesia orans. Liturgie jako výzva pro dogmatiku (Ecclesia orans. Liturgie als Herausforderung für die Dogmatik, 2012), za kterou obdržela Cenu Balthasara Fischera od Německého liturgického institutu.

Prof. Benedikt Kranemann (* 1959) je přední znalec liturgie a dějin liturgie. Tento obor přednáší na Katolické teologické fakultě Univerzity Erfurt, kde zastává v současné době i funkci prorektora. Společně s Albertem Gerhardsem napsal mimo jiné Úvod do liturgické vědy (Einführung in die Liturgiewissenschaft, 2014, 3. vydání, překlady do angličtiny a španělštiny) nebo naposledy koncipoval společně s Jürgenem Bärschem monumentální Dějiny liturgie církví Západu (Geschichte der Liturgie in den Kirchen des Westens – 2 díly, 2018).

Pořádá platforma Dominikánská 8, Centrum teologie a umění při KTF UK a teologická revue Salve.