Debatní setkání s Michalem Škodou

sakristie akademického kostela Nejsv. Salvátora
neděle 15. března v 21:00 hodin
(bohoslužba začíná v 20:00 hodin)

 

Debaty nad aktuální prostorovou intervencí v akademickém kostele u Karlova mostu se zúčastní také farář Tomáš Halík a architektka Pavla Melková, ředitelka Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Večerem bude provázet kurátor Norbert Schmidt. O samotné postní intervenci Michala Škody se více můžete dozvědět zde.

 

 

 

Michal Škoda(*1962) vystudoval Střední keramickou školu v Bechyni a od 90. let se věnuje výtvarnému umění. V počátcích procházel různými obdobími a pracoval v různých civilních povoláních. Zásadní zlom v jeho životě nastal v roce 1994, od kdy prezentuje svou vlastní volnou tvorbu na řadě samostatných i skupinových výstav doma i v zahraničí. Ve svém díle, které zahrnuje jak objekty, malbu, autorské knihy, tak v poslední době především kresbu, se dlouhodobě zabývá problematikou prostoru, hledáním jeho smyslu a místa, které v něm zaujímá člověk. V roce 1997 se ujal vedení Domu umění v Českých Budějovicích, který se postupně proměnil ve významnou a respektovanou středoevropskou galerii současného umění a architektury.

 

foto © Martin Staněk