Debatní setkání s Christianem Helwingem,
Karolinou Jirkalovou a Mariusem Winzelerem

sakristie akademického kostela Nejsv. Salvátora
úterý 15. března 2016 v cca 20:00 hodin
(bohoslužba začíná v 19:00 hodin)

Debaty nad aktuální prostorovou intervencí v akademickém kostele u Karlova mostu se zúčastnili autor Christian Helwing, novinářka zabývající se uměním a architekturou Karolina Jirkalová, švýcarský historik umění a současný ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Marius Winzeler. Přítomný byli také salvátorští kaplani Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Večer moderoval Norbert Schmidt. Tlumočil Marek Benda. O samotné postní intervenci Christiana Helwinga se více můžete dozvědět zde.

 

foto © Martin Staněk

 

 

Christian Helwing (* 1969) studoval umění na vysokých školách v Hannoveru a Brémách, absolvoval v rámci stipendia DAAD pobyt na univerzitě v japonské Hirošimě. V roce 2010 získal rezidenční pobyt v New Yorku. V letech 2011–2013 pracoval jako architekt scénograf pro lotyšský Riga Art Space. Z jeho samostatných prostorových instalací uveďme například projekty EAT., Kunstverein Ruhr, Essen (2009), A crystal lives on, Kunstverein Hannover, Hannover (2010), Sleeping, Pilot Projekt für Kunst, Düsseldorf (2011) Roter Teppich, Stadtgalerie Kiel (2013), Stargate, Arsenals, National Museum of Art, Riga (2014), Center No Center, Haus der Kunst, České Budějovice (2014), Marcks und das Museum, Gerhard-Marcks-Haus, Bremen (2015). Více informací naleznete na jeho internetových stránkách: http://www.christianhelwing.de

 

Karolina Jirkalová (* 1976) je novinářka, kritička a editorka se zaměřením na architekturu. Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze, pracovala v Českém rozhlase 3 – Vltava, od roku 2007 je redaktorkou časopisu Art+Antiques, v současné době pracuje na grantovém projektu výzkumu panelové výstavby v České republice.

 

Dr. phil. Marius Winzeler (* 1970) je švýcarský historik umění a od 1. ledna 2016 ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Winzeler studoval historii umění, středověkou archeologii a starší německou literaturu na Univerzitě v Curychu, v roce 2009 dokončil doktorské studium dějin umění na Technické univerzitě v Berlíně. Během dosavadní kariéry působil mimo jiné na hradě Gnandstein, v muzeu kláštera Marienstern či v Městských muzeích v Görlitzu. Během sedmiletého vedení Městských muzeí v Žitavě přišel s celkově novou koncepcí instituce i stálých expozic, vedl řadu mezinárodních projektů ve spolupráci s Českou republikou a Polskem. Winzeler působí také jako lektor na Univerzitě aplikovaných věd v Žitavě/Zhořelci. Jako ředitel Žitavských muzeí připravil Marius Winzeler v roce 2013 společně s Centrem teologie a umění drobnou výstavu Tváře Krista 20. století v kapli sv. Zdislavy v pražském dominikánském klášteře.

 

Ohlasy a souvislosti:

facebooková událost

Christian Helwing: Free Visit
Arcibiskupství pražské, 4. února 2016

Christian Helwing
Artalk, 6. února 2016

Aschermittwoch mit Künstlern findet in der Prager Salvatorkirche statt
Radio Prag, 10. února 2016

Christian Helwing – postní intervence u Nejsv. Salvátora
Fotoreport Martina Fryče, 11. února 2016

Annette Kraus: Intervention! St. Salvator feiert den Aschermittwoch der Künstler
Radio Prag, 11. února 2016

Popelec umělců 2016
fotoreport, Akademická farnost Praha 11. února 2016

Štěpán Havlíček: Všimli jsme si: Christian Helwing u Salvátora
Radio Proglas, 12. února 2016, 35:35

Popelec umělců – setkání světa víry a umění
Host: kurátor uměleckých intervencí v salvátorském kostele architekt Norbert Schmidt.
Moderuje Terezie Bečková.
Český rozhlas Plus, 14. února 2016

Studenti začali půst s umělci
Katolický týdeník 8/2016, s.1

Štěpán Havlíček: Postní instalace Christiana Helwinga
TVreport Radia Proglas, 18. února 2016

Jak to vidí…
Host: Norbert Schmidt. Moderuje sestra Angelika.
Český rozhlas Dvojka, 21. února 2016

Karolina Jirkalová: Koberec i baldachýn. Christian Helwing v kostele Nejsv. Salvátora.
Art & Antiques 2016/3, s. 89-90.

Ondřej Šmíd: Velikonoce u Nejsv. Salvátora
Psalterium 2016/1 s. 10.

Popelec umělců 2016
Artmix, Česká televize 22. března 2016, 40:00.

Výtvarné panorama s Janem Skřivánkem: salvatorské postní intervence (Christian Helwing)
Český rozhlas Vltava, Mozaika, 22. března 2016, 51:10