Debata s křesťanskými nakladateli

Jiří Hanuš, Zdeněk Jančařík SDB,
Robert Krumphanzl, Pavel Mareš
klášter dominikánů u Sv. Jiljí v Praze
středa 27. října 2010

U příležitosti oslav dvacátého výročí založení teologické revue Salve připravila redakce tohoto časopisu ve spolupráci s CTU tematický večer, který reflektoval křesťanskou vydavatelskou činnost u nás. Šéfredaktor Salve, arcibiskup Dominik Duka OP pronesl úvahu o roli teologických časopisů ve společnosti. Redaktor Martin Bedřich připomenul dějiny revue Salve. V následující panelové diskusi, jíž se zúčastnili zástupci předních českých nakladatelství s křesťanskou orientací, se hovořilo o konkrétních zkušenostech na tomto poli, o vizích a akcentech, jež přináší naše doba, o smyslu vydávání křesťanských knih a časopisů. Debatovali Jiří Hanuš z brněnského Centra pro studium demokracie a kultury, Zdeněk Jančařík SDB z nakladatelství Portál, Robert Krumphanzl z Triády a Pavel Mareš z Karmelitánského nakladatelství.


© Petr Neubert

Ohlasy:

Perspektivy 22/2010:

Petr Macek: Předali nám štafetu, s. 1.

Salve představuje „noblesní“ katolicismus – anketa
(Brož, Doležal, Halík, Zajíc, Šebek), s. 2.

Pořádný časopis musí mít svůj styl… – Dvacet let revue Salve
Rozhovor s Norbertem Schmidtem, s. 4.