Czesław Miłosz

Víra a nevíra v jeho životě a tvorbě
barokní refektář dominikánského kláštera
u Sv. Jiljí, vstup Jilská ul. 7a
čtvrtek 3. listopadu 2011, 19:30 hodin

Czesław Miłosz (1911–2004), nositel Nobelovy ceny za literaturu, patří mezi nejvýraznější polské básníky a esejisty 20. století. Jeho dílo se dotýká nejhlubších otázek člověka a jeho vztahu ke světu.

Během svého dlouhého života poznal většinu zvratů 20. století – narodil se v carském Vilně, poznal běsnění po Říjnové revoluci, předválečnou atmosféru radikalizující se polské společnosti, ale i její bohatý umělecký život, katastrofu druhé světové války a především varšavského povstání, formování nového poválečného světa pod diktátem stalinismu, emigraci do Francie a poté do USA, kde se stal profesorem na Berkeley a zažil zde nejen euforická 60. léta, zakusil léta uznání, korunovaná udělením Nobelovy ceny roku 1980, demokratické revoluce ve střední a východní Evropě, návrat do svobodného Polska. Vedle toho vedl svůj vlastní permanentní zápas s tragickým požitkem světa, s otázkami o smyslu existence zla, svůj boj mezi vírou a nevírou. Právě o těchto aspektech Miłoszovy osobnosti, na pozadí jeho života a díla, budeme hovořit s hosty večera, kterými budou překladatelé a znalci Miłoszova díla Jaroslav Šubrt a Josef Mlejnek. Ten zde představí i svůj nový překlad, Miłoszovu knihu Myslivcův rok.

Večerem provází Martin Bedřich.