Česká katolická literatura (1918–1945)

Arcibiskup Dominik Duka OP uvádí novou knihu Martina C. Putny

středa 9. června 2010, 19:30 hodin
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí

Centrum teologie a umění, Česká dominikánská provincie a revue Salve pořádají ve středu 9. června 2010 v 19:30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí prezentaci knihy literárního historika Martina C. Putny Česká katolická literatura (1918–1945), kterou uvede pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Během slavnostního večera, který bude moderovat redaktor revue Salve Martin Bedřich, zazní mimo jiné i ukázky z tvorby českých katolických klasiků v podání Aleše Rolečka.

Centrum teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které je platformou setkávání současného umění, kultury a náboženství a pravidelně zve k přednáškám a debatám významné hosty, tentokrát využilo příležitosti vydání zmíněné knihy a pozvalo Martina C. Putnu, který patří mezi nejvýraznější autory reflektující moderní katolickou kulturu v českých zemích, a to i v širokém mezinárodním kontextu. Kniha Česká katolická literatura (1918–1945) navazuje na jeho předchozí titul Česká katolická literatura (1848–1918) z roku 1998, který svého času vyvolal vlnu emocí, ale postavil nicméně nezpochybnitelné základy bádání v oblasti, která dosud ležela spíše stranou odborného zájmu. V novém díle Putna mapuje v široké mezinárodní perspektivě utváření katolického prostředí v době po první světové válce, roli náboženství obecně v atmosféře nově vzniklé první republiky, vymezení katolického milieu kolem formativní postavy Jaroslava Durycha, prochází dobovou publicistiku, ale též historiografii, státovědu či ekonomické teorie. Těžištěm je ovšem hledání uměleckého literárního vyjádření, recepce zahraničních impulzů (čistá poezie, katolický román), kontakty katolických básníků a spisovatelů s ostatními umělci a jejich vzájemné ideové ovlivňování (katolicismus a marxismus) či rozumění celým literárním hnutím prizmatem náboženského sentimentu (např. ruralismus). To vše vede k novému chápání mnoha rysů nejen prvorepublikové (a nejen katolické) kultury, ale též literatury a publicistiky druhé republiky (pravicová orientace většiny katolických intelektuálů) a dává částečný klíč i k chování katolických intelektuálů po druhé světové válce.

Výše nastíněný obsah nové knihy Martina C. Putny ukazuje, jak mimořádně komplexní a inspirativní je jeho přístup k reflexi katolické kultury v rámci české společnosti. Z toho důvodu je přirozené, že slavnostní prezentace knihy proběhne na pozvání Centra teologie a umění, České dominikánské provincie a revue Salve, které dlouhodobě usilují o prohloubení kontaktů mezi moderním světem a katolickou vírou a kulturou. Stejně tak je symbolické, že se uvedení knihy ujme nový pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který si prohloubení vztahů mezi společností a katolickou církví dal jako jeden z hlavních cílů svého úřadu, nemluvě o Dukově trvalém zájmu o katolickou kulturu a její roli v národě a společnosti a o jeho příslušnosti k dominikánskému řádu, který působil jako jedno z center katolické kultury první republiky a i dnes na tuto tradici originálně navazuje.

Česká katolická literatura [pdf ke stažení]

foto Petr Neubert

Ohlasy v mediích:

Český rozhlas 12.6. 2010 – Teresie Bečková: Nová kniha Martina C. Putny
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/746725

Christnet 17.6. 2010 – Petr Živný: Hlasy volající na poušti, na „české poušti“…
http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3469

Katolický týdeník 25/2010, s. 8 – Jan Paulas: Katoličtí literáti 1918-1945

Katolický týdeník 26/2010, s. 8 – Katoličtí autoři z „poustevny“ i „kavárny“.
Rozhovor Jana Paulase s Martinem C. Putnou.