Čelem – ale kterým směrem?

debata o orientaci a uspořádání liturgického prostoru
Pavel Kopeček a Norbert Schmidt
moderuje Filip Boháč OP

čtvrtek 4. května 2017 v 19:30 hodin
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

 

Oltáře „čelem k lidu“ jsou vedle zavedení národních jazyků nejvýraznějším projevem pokoncilní liturgické reformy. Odkud se tato změna vzala? Představuje opravdu návrat k původní praxi církve? A pokud se budeme ptát více do hloubky: jakou roli hraje v liturgii prostor, pohyb a směr? S jakými přístupy a uspořádáními liturgického prostoru se můžeme setkat v minulosti i v současnosti?

Pavel Kopeček je kněz, farář v Podolí u Brna a odborný asistent na CMTF UP v Olomouci. Zabývá se liturgikou, sakrální architekturou a liturgickým uměním.

Norbert Schmidt je architekt a redaktor revue Salve. Vede Centrum teologie a umění při KTF UK v Praze.

 

foto © Hana Lebriez