Čas v baroku a dnes

Petra Oulíková, Pavel Cejnar, Josef Pleskot
pondělí 30. března v 18:00 hodin – ODLOŽENO
Klementinum

sraz v šatnách Národní knihovny v Klementinu

 

Matematický a Hudební sál Klementina
prohlídka s PhDr. Petrou Oulíkovou, Ph.D.

Prof. Pavel Cejnar: Fyzika času
sakristie kostela Nejsvětějšího Salvátora

Čas je jedním z největších mystérií fyziky. Pro jeho měření byla
sestrojena ta nejdůmyslnější zařízení – od kyvadel až k atomovým
hodinám. Samotná povaha času nám ale zůstává skryta. Hlavní otázka
zní: proč vlastně plyne?

Na závěr večera se s Josefem Pleskotem vydáme do nočního chrámu k salvátorskému kyvadlu.

 

Z důvodu omezené kapacity prohlídky v Klementinu prosíme o předchozí registraci na: info@farnostsalvator.cz nebo na telefonu 222 221 339.

 

Petra Oulíková (* 1970) vyučuje na Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK v Praze. Specializuje se na barokní umění v Čechách a v Evropě a na umění jezuitského řádu a jeho ikonografii. Je autorkou monografie „Klementinum“ (2019).

Pavel Cejnar (* 1964) je profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze. Teoretický výzkum struktury atomových jader jej dovedl k obecnějšímu zkoumání nevšedních vlastností hmoty na kvantové úrovni. V současnosti se zabývá fyzikou kvantových kritických jevů, kvantového chaosu a kvantové provázanosti. Své nadšení pro fyziku sdílí také při popularizačních přednáškách pro širší veřejnost.

Architekt Josef Pleskot (* 1952) od roku 1991 vede vlastní architektonickou kancelář AP atelier. Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří rekonstrukce Lvího dvora a průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě, ústředí ČSOB v Praze – Radlicích, revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli, postupná obnova průmyslového areálu Vítkovických železáren v Ostravě nebo revitalizace Dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze.