Ars Acustica Palmarum 2015

květná neděle u Nejsv. Salvátora
(ne)tradiční hudební doprovod podle konceptu Michala Rataje
29. března 2015 v 20:00 hodin

ZVUKOVÝ ZÁZNAM

 

Slavnostní bohoslužbu Květné neděle v akademickém kostele Nejsv. Salvátora doprovodí, podobně jako tomu bylo v minulých dvou letech, elektroakustická hudební performance zasazující projasněné tradiční chorální nápěvy do zcela současných hudebních kontextů. Také letos se nechal skladatel Michal Rataj inspirovat hlubokou tradicí svátku, který zpřítomňuje Kristův vjezd do Jeruzaléma, a aktuální prostorovou intervencí Michala Škody. Tato událost v sobě nese – stejně tak jako Škodovo zrcadlení – zneklidňující pohyb a ambivalenci. Oslavou Krále na oslátku začínají poslední dramatické dny Ježíšova pozemského života, začíná Svatý týden – vyvrcholení celého liturgického roku. Podobně i hudba v sobě ponese oba póly zvuků jásajícího jeruzalémského davu, předzvěst tragédie i skrytého vítězství. Odrazí se v ní výkřiky zástupu, který nejdříve provolával Hosana a o pár dní později Ukřižuj!

 

hudební doprovod mše svaté:

Michal Rataj – koncept, elektronika
Jiří Hodina – chorální zpěv
Eva Bublová – varhanní improvizace
Slavomír Hořínka – housle
Tomáš Reindl – klarinet, tabla

 

ZVUKOVÝ ZÁZNAM

 

foto © Martin Staněk